Mening zorgverlener draagt bij aan suboptimale behandeling van hypothyreoïdie

Met interviews is onderzocht hoe ervaringen en opvattingen van gezondheidswerkers bijdragen aan de suboptimale behandeling van hypothyreoïdie in de huisartspraktijk. De ondervraagde gezondheidswerkers waren van mening dat hypothyreoïdie gemakkelijk te behandelen was. Desondanks wisten ze te weinig over medicamenteuze interacties en de farmacokinetiek van levothyroxine. Apothekers voelden zich beperkt in het advies dat zij aan patiënten verstrekten vanwege een gebrek aan toegang tot patiëntgegevens. De meeste huisartsen en verpleegkundigen volgden de landelijke richtlijnen. Zij vertrouwden meer op bloedonderzoek dan op klinische symptomen bij de aanpassing van de dosis levothyroxine.


De informatie die werd uitgewisseld tussen professional en patiënt was meestal beperkt door de tijd en was vaker gericht op symptomen in plaats van op patiënteneducatie. Gezondheidswerkers waren van mening dat levothyroxine therapieontrouw de belangrijkste reden was voor een suboptimale behandeling, hoewel ook andere factoren zoals comorbiditeit en wisselwerkingen met andere medicatie werden genoemd.

Verbeterpunten

Gezondheidswerkers noemden als mogelijkheden waardoor de behandeling verbeterd kan worden:
  • de continuïteit van de zorg,
  • bloedonderzoekherinneringen,
  • automatische waarschuwingen voor interfererende medicatie en voor receptvernieuwing,
  • toegankelijke bloedtesten en levothyroxine-voorschriften voor patiënten.

Conclusie

Het gedrag van de gezondheidswerker speelt een grote rol bij de behandeling van hypothyreoïdie. Een kleiner verschil tussen de kennis van patiënt en professional zou de belemmeringen voor een optimale behandeling kunnen verminderen. Continuïteit van zorg en verhoogde betrokkenheid van artsen, apothekers en praktijkverpleegkundigen zou helpen een optimale behandeling van hypothyreoïdie te bevorderen.

Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license

This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited and the use is non-commercial. See: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH