Melding bijwerkingen positief gevolg van interactie media en publiek na nieuwe formule Eltroxin® (levothyroxine)

Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. Dat geldt ook voor Eltroxin. In 2007 veranderde de fabrikant van Eltroxin de samenstelling van dit middel en de breuklijn werd verwijderd. Gebruikers in Nieuw-Zeeland wisten van niets en kregen klachten. De problemen met de nieuwe formule van Eltroxin® geven aan dat de veiligheid van geneesmiddelen kan worden verbeterd door mediabronnen actief te gebruiken en door gebruikers aan te moedigen bijwerkingen te melden.
Public engagement and the role of the media in post-marketing drug safety: the case of Eltroxin® (levothyroxine) in New Zealand
Kevin Dew, John Gardner, Elaine H. Morrato, Pauline Norris, Kerry Chamberlain, Darrin Hodgetts

The Eltroxin formulation Change
An analysis of reports en Safety information
New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority

De mogelijke schade door bijwerkingen (adverse drug reactions, ADR) vormt een kritische uitdaging voor de patiëntveiligheid en de volksgezondheid. Dit geldt vooral met een toenemend medicatiegebruik naarmate de bevolking ouder wordt. De Eltroxin®-controverse geeft aan dat de veiligheid van geneesmiddelen kan worden verbeterd door actief gebruik te maken van mediabronnen en door de betrokkenheid en melding van bijwerkingen door patiënten aan te moedigen.

Kevin Dew en zijn team zochten verklaringen voor de plotselinge toename van bijwerkingen nadat de nieuwe formule van Eltroxin® (levothyroxine) werd ingevoerd in Nieuw-Zeeland. De nieuwe formule werd beschouwd als bio-equivalent aan de oude formule. Desondanks trad na de introductie ervan een sterke toename van de melding van bijwerkingen op.

Geanalyseerd zijn de betrokkenheid van het publiek en de rol van gedrukte media, persberichten en notulen van vergaderingen van relevante instanties. Een vroege uitleg van de sterke toename van de melding van bijwerkingen was dat er sprake was van een combinatie van factoren. Gedacht werd aan wantrouwen jegens door de overheid gesubsidieerde toezichthouders en aan media-aandacht die angst veroorzaakte in deze kwetsbare populatie.

Dit document biedt een alternatieve verklaring. Omdat bijwerkingen meestal weinig gemeld worden, zou de Eltroxin® ‘gezondheidsschrik’ juist gezorgd hebben voor een verhoogde waakzaamheid door de interactie tussen patiënten en de media. De Eltroxin®-controverse is een voorbeeld dat gebruikers sneller bijwerkingen melden na toegenomen media-aandacht in de context van een lage bereidheid om klachten te melden.


Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH