Aanwezigheid en invloed van TSH-receptor blokkerende antistoffen

Bij TSH-receptor antistoffen (TBII/TRAb) gaat het om een groep van antistoffen die zich binden aan de celmembraan van een schildkliercel. Zij nemen de plaats in van TSH op de TSH-receptor. Op die manier doen zij TSH na. TSH is een hormoon dat de schildklier stimuleert om schildklierhormoon te maken. Bij TBAb of TBI blokkeren antistoffen de productie van schildklierhormoon.

Onderzocht werden aanwezigheid en invloed van blokkerende (TBAb of TBI) antistoffen bij personen met auto-immuunziektes van de schildklier (AITD).
  • TSH-receptor antistoffen worden ook wel TSAb of TSI genoemd als zij de productie van schildklierhormoon stimuleren, zoals bij de ziekte van Graves. Er ontstaat hyperthyreoïdie.
  • TSH-receptor antistoffen worden ook wel TBAb of TBI genoemd als zij de productie van schildklierhormoon blokkeren. Er ontstaat hypothyreoïdie.
Van de mensen met een auto-immuunziekte van de schildklier waren 67 van de 722 personen met Hashimoto's thyroïditis en 15 van de 357 van personen met de ziekte van Graves positief voor TBAb. Van de 82 TBAb-positieve personen hadden negenendertig (48%) hypothyreoïdie, 33 (40%) euthyreoïdie en 10 (12%) hyperthyreoïdie. Tien personen waren zowel TBAb- als TSAb-positief (vier met hypothyreoïdie, twee met euthyreoïdie en vier met hyperthyreoïdie).

Schildklier-geassocieerde orbitopathie (oogziekte) was aanwezig in vier van de 82 (4,9%) TBAb-positieve personen, waarbij een dubbele positiviteit van de TSHR-antistoffen werd waargenomen bij drie personen.

TBAb correleerde positief met TBII en negatief met TSAb. Hoe hoger het percentage TBII, des te hoger het niveau van remming in de TBAb-test. Van de TBAb-positieve monsters met > 70% remming, was 87% TBII-positief.

Functionele TSHR-antilichamen beïnvloeden de schildklierstatus. TBAb-bepaling is nuttig bij de evaluatie en behandeling van patiënten met AITD. De TBAb-test is een relevant en belangrijk hulpmiddel om mogelijk reversibele hypothyreoïdie te identificeren.


Reacties