Onderzoek behandeling hypoparathyreoïdie met synthetisch humaan PTH

Een verhoogd calciumgehalte in de urine kan een bijwerking zijn bij de gangbare behandeling van hypoparathyreoïdie met calciumtabletten en vitamine D. Deze bijwerking kan leiden tot calciumafzetting in de nier (nefrocalcinose) en nierinsufficiëntie.

Treatment of hypoparathyroidism with synthetic human parathyroid hormone 1-34
Karen K. Winer, National Institutes of Health Clinical Center (CC), V.S. | ClinicalTrials.gov

Natpar Share | parathyroid hormone
European Medicines Agency (EMA)

Wat is hypoparathyreoïdie?
Schildklierforum

De Amerikaanse studie onderzoekt de langetermijneffecten van subcutane parathyroid hormoon (PTH)-therapie op calciummetabolisme, bot- en nierfunctie. Een eerdere kortetermijnpilootstudie waarin subcutaan PTH werd vergeleken met calcitriol vertoonde een significante afname van de calciumuitscheiding via de urine tijdens PTH-therapie. Gebaseerd op deze resultaten, stelden de onderzoekers de hypothese vast dat behandeling met PTH fysiologischer is en verbeterde metabolische controle op de lange termijn biedt. Bovendien kan behandeling met PTH de nadelige bijwerkingen op de nieren voorkomen die in verband worden gebracht met conventionele therapie.

European Medicines Agency

Voor gebruik in de Europese Unie is synthetisch humaan parathyroïd hormoon (PTU) geregistreerd door het EMA onder de naam Natpar (USA: Natpara). Er komt nog een groot internationaal onderzoek. Op de website van het EMA vind je allerlei informatie over synthetisch humaan PTH.

Schildklierforum

De meest gangbare oorzaak van verworven hypoparathyreoïdie is na operatie in de hals, bijvoorbeeld aan de schildklier bij schildklierkanker, hyperthyreoïdie of nodussen, waarbij de bijschildklieren per ongeluk zijn beschadigd of weggenomen.

Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH