Geen aandacht voor schildklier en arbeid in revisie NIV-Richtlijn

Onlangs is de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen Revisie 2012 verschenen. Op pagina 38 staat: ‘Hoofdstuk VI (Schildklierziekten en arbeid) is niet meegenomen in de herziening 2012 en komen te vervallen. Bij een volgende herziening zal met de NVAB worden onderzocht hoe dit onderwerp het beste kan worden geadresseerd.’ Een reden ontbreekt.

Patiëntenperspectief

Het is uitermate spijtig dat de werkgroep en de patiëntenorganisatie dit belangrijke onderwerp lieten liggen. In 2007 heeft de patiëntenwerkgroep zich juist zo ingezet dat een hoofdstuk over schildklierziekten en arbeid opgenomen werd in de NIV-Richtlijn, zie pagina 92 en verder. Het is het enige stuk waarmee patiënten een vuist kunnen maken binnen de werkomgeving.

Conclusies NIV-Richtlijn 2007

Aanbeveling
Een schildklierfunctiestoornis kan op grond van de symptomatologie aanleiding geven tot beperkingen in het functioneren. De bedrijfsarts moet met de verzamelde informatie van behandelend arts, patiënt en de literatuur omtrent de beperkingen de belastbaarheid in het werk van de patiënt bepalen. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat ook lange tijd na de behandeling er nog beperkingen kunnen zijn, waarbij psychosociale problematiek een rol kan spelen. Psychosociale begeleiding van de patiënt bij deze problematiek kan hierbij van belang zijn.

Belastbaarheid bij schildklierfunctiestoornissen
  • Patiënten met de ziekte van Graves, met of zonder oogziekte (oftalmopathie) ervaren een verminderde kwaliteit van leven. C Elberling, G Kahaly
  • Patiënten behandeld voor hyperthyreoïdie kunnen nog lange tijd na behandeling een verminderde kwaliteit van leven ervaren. Een belangrijk gedeelte van deze patiënten keert niet terug in zijn/haar eigen werk. Psychosociale problematiek behoeft soms aparte behandeling. B Fahrenfort, C Terwee
  • Patiënten met een adequaat behandelde hypothyreoïdie ervaren ondanks een biochemisch goede instelling soms restklachten, bijvoorbeeld aandachts- en geheugenproblemen. EM Wekking

Informatie op Schildkliertje over schildklierziekten en arbeid


Reacties