Geen levothyroxine (meer) voor ouderen bij hypothyreoïdie?

Het doel van dit project is om uit te zoeken hoeveel oudere personen die al langer levothyroxine gebruiken, geleidelijk kunnen stoppen met de tabletten zonder dat de gezondheid of het welbevinden ernstig vermindert.

Effects of discontinuation of levothyroxine treatment in older adults: a self-controlled study
Projectleider en penvoerder: Dr. R.K.E. Poortvliet | Leids Universitair Medisch Centrum

Geen behandeling bij subklinische hypothyreoïdie?!
Schildklierforum

In Nederland gebruiken veel oudere personen tabletten met kunstmatig schildklierhormoon; levothyroxine. Deze behandeling is doorgaans levenslang maar wordt niet altijd goed gecontroleerd. Onderzoek toont dat tot 4 op de 10 oudere levothyroxine gebruikers mogelijk onnodig behandeld wordt.

Nieuwe onderzoeken laten zien dat deze behandeling op latere leeftijd voor veel personen niet leidt tot betere gezondheid. Terwijl er wel sprake kan zijn van bijwerkingen en zelfs schade aan de gezondheid. Het is dus maar de vraag of alle oudere personen die levothyroxine gebruiken hier wel profijt van hebben, stellen de onderzoekers.
Reacties