Vaker remissie na langdurige titratiebehandeling bij de ziekte van Graves

Studies verschillen over de vraag of een langdurige titratiebehandeling met de schildklierremmer methimazol (is hetzelfde als strumazol) de frequentie van remissie verhoogt bij patiënten met Graves' hyperthyreoïdie. Azizi e.a. hebben onderzoek gedaan met parallelle groepen waarin de terugvalpercentages werden vergeleken bij patiënten met langdurige titratie met methimazol versus titratie met gebruikelijke duur van 18-24 maanden. Ze zochten ook naar variabelen die verband houden met terugval na titratie met gebruikelijke duur.


Aan het onderzoek namen 302 patiënten deel die voor het eerst de diagnose Graves hyperthyreoïde kregen en daarvoor behandeld werden. Na 18–24 maanden titratie werden 258 patiënten (85,4%) gerandomiseerd naar een extra kuur van 36-102 maanden (lange termijn groep: n = 130; geplande totale tijd op methimazol: 60-120 maanden) of stopzetting van methimazol (behandelde groep: n = 128). Patiënten werden 48 maanden na beëindiging van de methimazol gevolgd. Azizi e.a. hebben Cox-modellen voor proportionele gevaren uitgevoerd om factoren te vinden die samenhangen met terugval na de gebruikelijke behandelduur.

Resultaten

Methimazol werd gedurende 95 ± 22 maanden gegeven bij patiënten van de lange termijn groep en 19 ± 3 maanden bij patiënten van de behandelde groep. Veertien patiënten ondervonden huidreacties en twee leverenzymverhogingen tijdens de eerste 18 maanden van de behandeling. Ondanks therapie tot nog eens 118 maanden werden geen verdere methimazol-gerelateerde reacties waargenomen. Hyperthyreoïdie trad binnen 48 maanden na ontwenning van methimazol op bij 15% (18/119) van patiënten van de lange termijn groep versus 53% (65/123) patiënten van de behandelde groep. In de behandelde groep waren hogere leeftijd, hogere T3- of tsh-receptor antistoffen concentraties, lagere tsh-concentratie of het bezit van het rs1879877 CD28-polymorfisme of het DQB1-05 HLA-polymorfisme onafhankelijk geassocieerd met terugval.

Conclusie

Toediening van een lage dosis methimazol gedurende in totaal 60-120 maanden is veilig en effectief bij Graves hyperthyreoïdie, met veel hogere remissiepercentages dan die bereikt worden door de gebruikelijke behandeling van 18-24 maanden.


Reacties