Kwaliteit van leven na behandeling van de ziekte van Graves

Van hyperthyreoïdie is bekend dat het een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven (QoL). Het doel van de huidige studie was om de kwaliteit van leven te beoordelen bij patiënten 6-10 jaar na behandeling van de ziekte van Graves (GD) met radioactief jodium (RAI) in vergelijking met een behandeling met operatie of schildklierremmers (ATD). Gebruik was gemaakt van de schildklier-vragenlijst ThyPRO en algemene gezondheids-vragenlijst (36-item Short Form Health Status) QoL-enquête (SF-36).


Methode

De studie evalueerde gegevens van 1186 GD-patiënten die van 2003-2005 in zeven deelnemende centra waren behandeld. Patiëntgegevens werden opgenomen als patiënten de ThyPRO (n = 975) en / of de 36-item Short Form Health Status survey-vragenlijst (n = 964) hadden teruggestuurd en geïnformeerde toestemming bij de follow-up hadden gegeven. Scores van ThyPRO werden vergeleken met scores van een algemene populatie steekproef (n = 712) met aanpassingen voor leeftijd en geslacht. Behandeling gerelateerde QoL-uitkomst voor ATD, RAI en chirurgie werden vergeleken, inclusief correctie voor het aantal ontvangen behandelingen, geslacht, leeftijd en comorbiditeit.

Resultaten

Ongeacht de behandeling (RAI, operatie of schildklierremmers) hadden Graves-patiënten 6-10 jaar na diagnose een slechtere schildkliergerelateerde QoL in vergelijking met de algemene bevolking. Patiënten behandeld met RAI hadden op de meeste QoL-schalen een slechtere schildkliergerelateerde en algemene QoL dan patiënten die met schildklierremmers of operatie werden behandeld. Gevoeligheidsanalyses ondersteunden de relatief negatieve vergelijkende effecten van RAI-behandeling op QoL bij patiënten met hyperthyreoïdie.

Conclusies

De ziekte van Graves wordt geassocieerd met een lagere QoL vele jaren na behandeling in vergelijking met de algemene bevolking. In een vorige kleine gerandomiseerde gecontroleerde studie werd geen verschil gevonden in patiënttevredenheid jaren na ATD, RAI of chirurgie. Nu is gemeld dat in een groot niet-gerandomiseerd cohort, patiënten die RAI kregen negatieve scores hadden op ThyPRO en een enquête met SF-36. Deze bevindingen in een Zweedse populatie zijn beperkt in vergelijking met normatieve gegevens uit Denemarken, leeftijd en mogelijk een langer verloop bij die patiënten die RAI kregen, en een gebrek aan informatie over de schildklierstatus op het moment van evaluatie. De manier waarop RAI QoL nadelig kan beïnvloeden, is onbekend, maar omdat de resultaten belangrijk kunnen zijn voor toekomstige overwegingen met betrekking tot behandelingsopties voor de ziekte van Graves, moeten deze in verdere studies worden onderbouwd.


Reacties