Nederlands onderzoek naar T4 plus T3 in twee verhoudingen

In 2005 werd dit onderzoek gedaan naar T4 plus T3 in het AMC. Je kunt het zien als een voorloper van de latere richtlijn. In 2013 verscheen het artikel pas online.

In dit Nederlandse onderzoek werden drie patiëntgroepen onderzocht:
  • Groep 1 - voortzetting behandeling levothyroxine (T4).
  • Groep 2 - T4 plus T3, verhouding 10:1.
  • Groep 3 - T4 plus T3, verhouding 5:1.

Combined therapy with levothyroxine and liothyronine in two ratios, compared with levothyroxine monotherapy in primary hypothyroidism: a double-blind, randomized, controlled clinical trial
BC Appelhof, E Fliers, EM Wekking, AH Schene, J Huyser, JGP Tijssen, E Endert, HCPM van Weert en WM Wiersinga

Na 15 weken gaf respectievelijk 29,2%, 41,3% en 52,2% van de patiënten de voorkeur aan alleen levothyroxine, T4-T3 in de verhouding 10:1 en T4-T3 in de verhouding 5:1. Het gemiddelde eindpunt van de TSH was respectievelijk 0,64, 0,35 en 0,07. De gemiddelde gewichtsverandering was respectievelijk +0,1, −0,5 en -1,7 kg. Gewichtsverlies en niet de daling van de TSH-waarde hield verband met de toegenomen tevredenheid met de medicatie. De toegenomen tevredenheid met de hoeveelheid T3 was niet terug te vinden in vragenlijsten over stemming, vermoeidheid, kwaliteit van leven en mentale gezondheid.

Lees ookReacties