Schildklierafwijking op Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl zijn de teksten over Schildklierafwijking vernieuwd en uitgebreid. Aanleiding is het verschijnen van de herziene richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen.

De volgende situaties zijn bij dit onderwerp verschenen:

De informatie op Thuisarts.nl wijkt door de beknoptheid op belangrijke punten af van de standaard. Dit geldt bijvoorbeeld voor de behandeling van hypothyreoïdie, de behandeling van hyperthyreoïdie en bij zwangerschap.

Reacties