Weinig en veel schildklierhormoon in zwangerschap risico voor IQ kind

Zowel lage als hoge schildklierhormoon niveaus van de moeder tijdens de vroege zwangerschap kunnen het IQ van een kind verlagen, volgens een nieuwe studie gepresenteerd op ENDO 2015. De studie suggereert dat behandeling van zwangere vrouwen met een klein tekort aan schildklierhormoon niet zonder risico’s is voor de ontwikkeling van de hersenen van een kind.

Outstanding Abstract Award - Novel insights into the effects of maternal thyroid function on child IQ reveal detrimental effects of high FT4 levels
Tim Korevaar, Marco Medici, Henning Tiemeier, Edward Visser, Theo J Visser and Robin P Peeters

High, low thyroid hormone levels during pregnancy may affect fetal brain development
John Schieszer, Endocrinology Advisor

‘Het IQ van een kind is een belangrijke marker van de cognitieve functie en wordt geassocieerd met levenslange prestaties, diverse ziekten bij volwassenen, sterfte en economische gevolgen. De relatie tussen het schildklierhormoon niveau van moeders en het IQ van kinderen werd voor het eerst gelegd in de late jaren 1990’, vertelt onderzoeker Tim Korevaar, promovendus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Nederland.

Tim Korevaar en collega’s beoordeelden gegevens van 3839 moeder-kind paren die hebben deelgenomen aan de Nederlandse Generation R Study, een bevolkingsonderzoek in Rotterdam. Tussen zwangerschapsweek 9 en 18 werd van de moeders het schildklier-stimulerend hormoon (TSH) en vrij T4 gemeten. Hun kinderen ondergingen een IQ-test op non-verbale prestaties taken tussen de leeftijd van 5 en 8 jaar.

Het gemiddelde non-verbale IQ van kinderen van wie de moeder een hogere vrij T4 had, was 2,1-3,8 punten lager dan het gemiddelde van de referentiegroep. In de referentiegroep hadden de moeders vrij T4-niveaus in het midden van het bereik. Die hogere vrij T4 wordt gezien als ver in het normale bereik. Opvallend in deze studie is de omgekeerde U-vormige relatie met kind-IQ niveau en vrij T4-niveaus van de moeders. Zowel lage als hoge vrije T4-niveaus worden geassocieerd met lagere kind-IQ niveaus.

Artsen weten al dat lage schildklierhormoon niveaus bij zwangere vrouwen zijn gekoppeld aan lagere kind IQ-scores en andere risico’s voor de foetus. Richtlijnen van de American Thyroid Association in 2011 en de Endocrine Society in 2012 adviseren medische behandeling van zwangere vrouwen met subklinische hypothyreo├»die. Algemeen wordt aangenomen dat de potenti├źle voordelen van de behandeling opwegen tegen de mogelijke risico’s van overbehandeling.

Uit deze studie blijkt dat hoge of hoog-normale schildklierhormoon niveaus ook schadelijk kunnen zijn. Omdat het aantal zwangere vrouwen met milde schildklierafwijkingen en schildklierhormoon suppletie snel toeneemt, verdient de mogelijke overdosering met schildklierhormoon extra aandacht en zorg.


Reacties