Onderzoek naar schildklier remmende medicijnen in de zwangerschap

Schildklier remmende medicijnen dragen mogelijk bij aan het ontstaan van afwijkingen bij de ongeboren vrucht als ze gebruikt worden in de vroege zwangerschap.

Antithyroid drug use in early pregnancy and birth defects: time windows of relative safety and high risk
Peter Laurberg, Stine Linding Andersen

Graves’ hyperthyreo├»die, zwangerschap en borstvoeding
Schildkliertje

Laurberg en Andersen onderzochten of er een verband is tussen de blootstelling aan schildklierremmers in het begin van de zwangerschap en de ontwikkeling van aangeboren afwijkingen. Hiervoor verzamelden ze publicaties over geboorteafwijkingen die optraden door het gebruik van methimazol (MMI, Strumazol), carbimazol (CMZ) en PTU.

Conclusie

Strumazol en PTU kunnen beide bij gebruik in de vroege zwangerschap afwijkingen veroorzaken bij 2–3% van de kinderen. De onderzoekers geven aanbevelingen hoe de risico's zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden voor vruchtbare vrouwen met hyperthyreo├»die, zwangerschap(swens) en schildklier remmende medicijnen.

Commentaar Schildkliertje

In de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012 luidt de aanbeveling: Thyreotoxische vrouwen dienen bij [2012] voorkeur een definitieve behandeling te ondergaan voordat pogingen tot zwangerschap worden ondernomen. [2012] Naar de mening van de commissie is operatieve behandeling een goede keuze. (sterke aanbeveling).

Volgens ‘Een kleine klier met grote gevolgen’, rapport van het kwalitatief onderzoek van SON en HOB naar persoonlijke ervaringen van twaalf vrouwen, zou een ‘shared decision making-tool’ ontbreken om de juiste behandeling bij zwangerschap(swens) en hyperthyreo├»die te kunnen kiezen. Vraag is of een dergelijk hulpmiddel zin heeft als uitleg over en verwijzing naar wetenschappelijk onderbouwde behandelingen ontbreekt.
Reacties