Bijwerking ook na langdurig gebruik van strumazol (thiamazol)

Agranulocytose is een zeldzame bijwerking van schildklierremmers. Eerder werd beschreven dat deze bijwerking in de eerste behandelmaanden optreedt. Bij twee patiënten ontstond deze bijwerking pas na jarenlange behandeling.

Agranulocytose na langdurig gebruik van thiamazol
Margriet Stellingwerf, Wilbert T. Jellema, Ingo A. Eland en Iris M.M.J. Wakelkamp
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2430

De eerste was een 53-jarige man die zich koortspieken had na een vakantie. Hij gebruikte sinds 12 jaar thiamazol in verband met een hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves.
De tweede patiënt, een 31-jarige vrouw, meldde zich met klachten van koorts en keelpijn na 13 jaar behandeling met thiamazol.

Beide patiënten hadden een agranulocytose die paste bij het gebruik van thiamazol. De bloedwaarden normaliseerden na het staken van de medicatie. Beide patiënten werden behandeld met antibiotica en daarna kregen zij radioactief jodium.

Reacties