In Nederland nieuwe Euthyrox vanaf begin juni

Op de website van SON kun je lezen dat de vernieuwde Euthyrox in Nederland vanaf begin juni beschikbaar is en geleidelijk zal worden geïntroduceerd.

Introductie vernieuwde Euthyrox vanaf de zomer
SON
SON werd door patiënten gewezen op informatie in België over de introductie aldaar van de nieuwe Euthyrox. De situatie en de wijze van introductie is daar echter anders dan in Nederland. In België is de introductie op 1 juni 2019 waarna alleen Euthyrox nieuwe formule verkrijgbaar is. In Nederland gebeurt de introductie geleidelijk vanaf begin juni.

Invoeringsmoment

Het moment van invoering wordt in elk land zelfstandig bepaald. In Nederland gebeurt dit in overleg met het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), de farmaceut (Merck), zorgverleners (KNMP, NVE) en de patiëntenorganisaties SON en NHS (Nederlandse Hypofyse Stichting). Omdat uit voorgaande situaties blijkt dat kleine wijzigingen in schildkliermedicatie (levothyroxine) een behoorlijke impact kan hebben op patiënten, hebben SON en de NHS aangedrongen op zorgvuldige invoering.

Reacties