vrijdag 23 augustus 2013

Graves’ oftalmopathie (GO) - oogziekte van Graves

Bron: NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012, pagina 75 en verder

De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO (= één oog is aangedaan).

Van alle patiënten met GO heeft zo’n 87% ook Graves’ hyperthyreoïdie:
 • in deze groep wordt GO in 20% klinisch manifest vóór de Graves’ hyperthyreoïdie,
 • in 40% gelijktijdig met de Graves’ hyperthyreoïdie en
 • in 40% ná de Graves’ hyperthyreoïdie.

Niet alle patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie krijgen de klinische verschijnselen van GO: slechts 5-15% ontwikkelt ernstige GO, bij 30-40% blijft de GO mild van aard.

Van alle GO patiënten heeft 3% een primaire hypothyreoïdie en is 10% euthyreoot. TSH-receptorantistoffen zijn doorgaans bij hen aanwezig. Bij hypothyreote GO moet men in de follow-up vaak de thyroxine medicatie staken omdat er een hyperthyreoïdie ontstaat. Bij patiënten met euthyreote GO ontstaat bij ongeveer 25% binnen enkele jaren alsnog hyperthyreoïdie.

Lees ook
Oogziekte van Graves

Aanbevelingen

Immunosuppressieve of chirurgische behandeling van GO patiënten kan het best plaats vinden in gespecialiseerde centra met multidisciplinaire gecombineerde spreekuren van internist en oogarts. Patiënten met unilaterale GO of euthyreoïde GO dienen altijd naar een oogarts te worden verwezen.

Stoppen met roken moet dringend worden geadviseerd aan iedere roker met Graves’ oftalmopathie

Patiënten met GO dienen urgent naar een oogarts te worden verwezen indien er sprake is van:
 1. visusdaling,
 2. verandering in intensiteit of kwaliteit van kleurenzien,
 3. subluxatie van de oogbol,
 4. troebele cornea,
 5. papiloedeem.

Niet-urgente verwijzing van GO patiënten is geïndiceerd bij:
 1. excessief zandgevoel in de ogen, niet verbeterend na 1 week kunsttranen,
 2. lichtschuwheid of pijn in of achter de ogen, verergerend in laatste 1-2 maanden,
 3. veranderend uiterlijk in laatste 1-2 maanden,
 4. dubbelzien, beperkte oogbewegingen, of torticollis oculi,
 5. hinderlijke ooglidretractie, of abnormale zwelling/roodheid van oogleden/conjunctiva.Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.


Translate / Vertaal