Bij zwangerschap is dosis schildklierhormoon te vaak te laag (TEARS)

Hypothyreoïdie treft voornamelijk vrouwen tijdens hun vruchtbare jaren. In de zwangerschap neemt de behoefte aan schildklierhormoon toe. Vrouwen met hypothyreoïdie die zwanger worden, hebben een 30-50% hogere dosis nodig. TSH wordt vroeg in de zwangerschap gecontroleerd. Door verhoging van de dosis levothyroxine wordt de TSH-waarde in de onderste helft van de normaalwaarden gehouden.

Deze studie laat zien hoe vaak TSH in Schotland werd gecontroleerd vóór en tijdens de zwangerschap en of de dosis levothyroxine werd aangepast bij zwangere vrouwen met hypothyreoïdie.

Thyroid epidemiology, audit, and research study (TEARS): Thyroid testing in pregnant women with thyroid dysfunction
T Vadiveloo, GJ Mires, PT Donnan, GP Leese
Bevolkingsonderzoek Tayside, Schotland

Clinical care of women with hypothyroidism during their reproductive years requires awareness of the consequences by patients and clinicians
Clinical Thyroidology

In totaal namen 950 zwangere vrouwen deel aan deze studie. Deze vrouwen waren gediagnosticeerd met hypothyreoïdie ten minste 6 maanden voorafgaand aan de zwangerschap. Zij slikten schildklierhormoon. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen in de studie was 32,1 jaar. 96,9% van de patiënten had hun TSH gecontroleerd tijdens of net vóór de zwangerschap; 81,2% van deze vrouwen had hun TSH gecontroleerd tijdens het eerste trimester.

Zoals verwacht, had 55% van de vrouwen een verhoogde TSH in het eerste trimester, maar de dosis levothyroxine werd aangepast bij slechts 34% van de vrouwen.

Aangezien zelfs milde hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen voor de baby kan hebben, is het belangrijk dat de dosis levothyroxine snel en voldoende wordt aangepast waarmee een de TSH-waarde in de onderste helft van de normaalwaarden komt.

Deze studie is belangrijk om te zorgen dat artsen en patiënten zich bewust worden van dit probleem. Duidelijk is dat de situatie in Zweden, België en Schotland voor zwangere vrouwen met hypothyreoïdie niet ideaal is. Als er al richtlijnen zijn, dan houdt men zich er niet aan ...

Lees ook
 • NHG-Standaard Schildklierfunctiestoornissen

 • Reacties

  hypootje goed_ingesteld zei…
  Samenvattend:

  Van alle zwangeren werd 97% tenminste 1x gedurende de zwangerschap getest op TSH.

  In de eerste drie maanden van de zwangerschap werd van deze 97%:
  19% niet getest
  81% wel getest, waarbij 55% een te hoge TSH had. Hiervan kreeg 34% een dosisaanpassing.

  Dus kregen uiteindelijk maar 15% van de zwangeren een dosisaanpassing in de eerste 3 maanden van de zwangerschap.

  Meer bekendheid bij patiënt, arts en apotheker is nodig over gemiddeld verhoogde behoefte schildklierhormoon (levothyroxine) in de zwangerschap.

  Gezien het feit dat zo’n 50% van de zwangerschappen ongepland is, is informatieverstrekking aan vrouwen die levothyroxine slikken en in de vruchtbare leeftijd zijn, belangrijk.

  In de actuele NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening, 2013):
  De dosering levothyroxine wordt bij aanvang van de zwangerschap direct verhoogd met 25%.
  Controleer bij zwangerschap 1 maal per 4 weken het TSH en vrije T4; streef naar een TSH tussen de 1 tot 2 mU/l.
  Verhoog vervolgens de dosering levothyroxine op geleide van het TSH en vrije T4; de uiteindelijk dosering is 25 tot 50% hoger dan de dosering voor de zwangerschap.