Schildklier, halfwaardetijd en steady state

Een begrip dat je vaak tegenkomt als het over schildklierhormoon gaat is halfwaardetijd.

De biologische halfwaardetijd van een stof is de tijd die het duurt voordat de stof de helft van zijn activiteit verliest. Bij schildklierhormoon gaat het om de tijd die zit tussen de productie of opname van schildklierhormoon en de afbraak van schildklierhormoon. Het gaat om het hormoon dat de schildklier zelf maakt, en het gaat ook om het hormoon dat iemand slikt.

Als je schildklier zelf schildklierhormoon maakt

  • Werkt de schildklier goed, dan is de halfwaardetijd 7 dagen.
  • Maakt de schildklier veel te veel hormoon, dan is de halfwaardetijd mogelijk iets korter.
  • Maakt de schildklier veel te weinig hormoon, dan is de halfwaardetijd mogelijk iets langer.

Als je schildklierhormoon slikt

  • Is de dosis schildklierhormoon goed, dan is de halfwaardetijd 7 dagen.
  • Is de dosis veel te hoog, dan is de halfwaardetijd mogelijk iets korter.
  • Is de dosis veel te laag, dan is de halfwaardetijd mogelijk iets langer.

Die halfwaardetijd van levothyroxine (= thyrax en euthyrox) betekent dat - als je dosis verhoogd of verlaagd wordt - het ongeveer 4 à 5 x 7 dagen duurt voordat er een nieuw evenwicht (= steady state) is. Dat verklaart waarom bloedprikken pas na zo'n zes weken zin heeft als je dosis thyrax/euthyrox veranderd is.

Volgens het Farmacotherapeutisch Kompas is de halfwaardetijd circa 7 dagen, bij hyperthyreoïdie 3–4 dagen, bij hypothyreoïdie en ouderen 9–10 dagen.

Volgens recentere inzichten (2017) is het waarschijnlijker dat elk individu zijn eigen persoonlijke, aangeboren halfwaardetijd heeft.


Bron: Farmacotherapie op maat


Lees ook
Reacties

Tim zei…
Hallo Laura,

De genoemde "recentere inzichten" kan ik daar ergens iets over terug vinden?

"Volgens recentere inzichten (2017) is het waarschijnlijker dat elk individu zijn eigen persoonlijke, aangeboren halfwaardetijd heeft."

Groet,
Tim
Laura zei…
hallo Tim, als ik meer weet, komt dat op Schildkliertje.