woensdag 17 juni 2015

Hoe zit dat met die hoog-normale vrije T4 bij goed ingestelde gebruikers schildklierhormoon volgens de NHG-standaard?

Wie kent die aanbeveling in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen niet bij de behandeling van hypothyreoïdie: ‘Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (versie 2006) stond de aanbeveling al. En in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening 2013) staat de aanbeveling ook.

Maar ... is er wel een wetenschappelijke onderbouwing voor ‘het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal’?

Bronvermelding in NHG-Standaard

In de NHG-standaard Schildklieraandoeningen 2013 wordt de aanbeveling onderbouwd met noot 14: ‘Veelal voelen patiënten zich het beste bij een TSH in het laag-normale gebied en een vrije T4 in het hoog-normale gebied [Wiersinga 2004]. Een verklaring hiervoor is dat er extra T4 nodig is voor de omzetting in T3, dat anders door de schildklier geproduceerd wordt.’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (2006) is [Wiersinga 2004] voluit: Wiersinga WM. Adult hypothyroidism. The thyroid and its diseases (2004). http://www.thyroidmanager.org/Chapter9. Ongetwijfeld werd toen nog verwezen naar een actieve pagina.

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen 2013 is [Wiersinga 2004] voluit: Wiersinga WM. Adult Hypothyroidism. http://www.thyroidmanager.org/Chapter 9. Wat blijkt nu. De link verwijst naar een pagina die niet meer bestaat. De onderbouwing is daar niet meer te vinden.

Levothyroxine monotherapie zorgt voor afwijkende waarden


Bron: Gullo et al.
In de laatste update van Adult Hypothyroidism schrijft Wiersinga: ‘As the goal of levothyroxine therapy is to normalize the thyroid status of the patient, and as serum TSH provides the most sensitive and readily quantification of thyroid status in the patient with primary hypothyroidism, one aims at TSH values in the low normal range. Serum FT4 concentrations will generally be above the middle of the normal range or slightly elevated if serum TSH concentrations are normalized, but serum T3 concentrations will be in the low or midnormal range.’ Bron hiervan is dit artikel in PLOS | One:

Levothyroxine monotherapy cannot guarantee euthyroidism in all athyreotic patients
D Gullo, A Latina, F Frasca, R Le Moli, G Pellegriti, R Vigneri

Bij patiënten zonder schildklier die levothyroxine slikken, zijn FT4-waarden hoger en FT3-waarden lager dan mensen in de controlegroep. De met levothyroxine behandelde patiënten hadden beduidend hogere FT4-waarden en lagere FT3-waarden dan mensen in de controlegroep. Van de patiënten had 15,2% een lagere FT3-waarde en 7,2% had een hogere FT4-waarde in vergelijking met de mensen in de controlegroep. De FT3/FT4-verhoudingen lieten grote verschillen zien in de omzetting van T4 naar T3 per individu. De samenhang tussen schildklierhormoon- en TSH-waarden geeft aan dat bij met levothyroxine behandelde patiënten sprake is van een afwijkende terugkoppeling.

Over ‘het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal’ wordt niet meer gesproken.

Aandacht voor individuele behandeling is gewenst

Duidelijk blijkt weer dat een persoonlijke benadering en behandeling gewenst is. Uit onderzoek blijkt dat iedereen een unieke hypothalamus-hypofyse-schildklierhormoonfunctie heeft. De TSH en FT4 van een individu bestrijken een veel kleiner gebied binnen de referentiewaarden vergeleken met die van een groep. Een testresultaat binnen de referentiegrenzen van een laboratorium zegt niets over het individu. Omdat de TSH-waarde sterk reageert op kleine veranderingen van FT4, kan een afwijkende TSH-waarde erop wijzen dat een FT4 niet normaal is voor dat individu.

The homeostatic set point of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis - maximum curvature theory for personalized euthyroid targets
MK Leow, SL Goede

Clinical application of a math model of the HPT axis for personalized euthyroid targets
MK Leow

Verschillen tussen personen in het setpoint van de hypothalamus-hypofyse-schildklieras zijn genetisch bepaald. Dit is mogelijk de reden dat klachten en symptomen verschillen bij personen met dezelfde TSH, en FT4. Ook zou dat mogelijk het verschil in biologische activiteit van schildklierhormoon per persoon kunnen verklaren.
Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.