Hoe zit dat met die laag-normale TSH en hoog-normale vrije T4 volgens de NHG-standaard?

Wie kent die aanbeveling in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen niet bij de behandeling van hypothyreoïdie: ‘Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (versie 2006) stond de aanbeveling al. En in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening 2013) staat de aanbeveling ook.

Maar ... is er wel een wetenschappelijke onderbouwing voor die laag-normale TSH en hoog-normale vrij T4?

Bronvermelding in NHG-Standaard

In de NHG-standaard Schildklieraandoeningen 2013 wordt de aanbeveling onderbouwd met noot 14: ‘Veelal voelen patiënten zich het beste bij een TSH in het laag-normale gebied en een vrije T4 in het hoog-normale gebied [Wiersinga 2004]. Een verklaring hiervoor is dat er extra T4 nodig is voor de omzetting in T3, dat anders door de schildklier geproduceerd wordt.’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (2006) is [Wiersinga 2004] voluit: Wiersinga WM. Adult hypothyroidism. The thyroid and its diseases (2004). http://www.thyroidmanager.org/Chapter9. Ongetwijfeld werd toen nog verwezen naar een actieve pagina.

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen 2013 is [Wiersinga 2004] voluit: Wiersinga WM. Adult Hypothyroidism. http://www.thyroidmanager.org/Chapter 9. Wat blijkt nu. De link verwijst naar een pagina die niet meer bestaat. De onderbouwing is daar niet meer te vinden.

Levothyroxine monotherapie zorgt voor afwijkende waarden

In de laatste update van Adult Hypothyroidism schrijft Wiersinga: ‘As the goal of levothyroxine therapy is to normalize the thyroid status of the patient, and as serum TSH provides the most sensitive and readily quantification of thyroid status in the patient with primary hypothyroidism, one aims at TSH values in the low normal range. Serum FT4 concentrations will generally be above the middle of the normal range or slightly elevated if serum TSH concentrations are normalized, but serum T3 concentrations will be in the low or midnormal range.’

(Vertaling: Aangezien het doel van levothyroxinetherapie is om de schildklierstatus van de patiënt te normaliseren, en omdat serum TSH de meest gevoelige en gemakkelijkste kwantificering van de schildklierstatus biedt bij de patiënt met primaire hypothyreoïdie, streeft men naar TSH-waarden in het laag-normale bereik. Serum FT4-concentraties zullen over het algemeen boven het midden van het normale bereik liggen of licht verhoogd als de serum TSH-concentraties genormaliseerd zijn, maar serum T3-concentraties zullen in het lage of middelhoge bereik liggen.)

Bron hiervan is dit artikel in PLOS | One: Levothyroxine monotherapy cannot guarantee euthyroidism in all athyreotic patients, van D Gullo, A Latina, F Frasca, R Le Moli, G Pellegriti, R Vigneri

Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH