Hoe zit dat met die laag-normale TSH en hoog-normale vrije T4 volgens de NHG-standaard?

Wie kent die aanbeveling in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen niet bij de behandeling van hypothyreoïdie: ‘Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (versie 2006) stond de aanbeveling al. En in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening 2013) staat de aanbeveling ook.

Maar ... is er wel een wetenschappelijke onderbouwing voor die laag-normale TSH en hoog-normale vrij T4?

Bronvermelding in NHG-Standaard

In de NHG-standaard Schildklieraandoeningen 2013 wordt de aanbeveling onderbouwd met noot 14: ‘Veelal voelen patiënten zich het beste bij een TSH in het laag-normale gebied en een vrije T4 in het hoog-normale gebied [Wiersinga 2004]. Een verklaring hiervoor is dat er extra T4 nodig is voor de omzetting in T3, dat anders door de schildklier geproduceerd wordt.’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (2006) is [Wiersinga 2004] voluit: Wiersinga WM. Adult hypothyroidism. The thyroid and its diseases (2004). http://www.thyroidmanager.org/Chapter9. Ongetwijfeld werd toen nog verwezen naar een actieve pagina.

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen 2013 is [Wiersinga 2004] voluit: Wiersinga WM. Adult Hypothyroidism. http://www.thyroidmanager.org/Chapter 9. Wat blijkt nu. De link verwijst naar een pagina die niet meer bestaat. De onderbouwing is daar niet meer te vinden.

Levothyroxine monotherapie zorgt voor afwijkende waarden

In de laatste update van Adult Hypothyroidism schrijft Wiersinga: ‘As the goal of levothyroxine therapy is to normalize the thyroid status of the patient, and as serum TSH provides the most sensitive and readily quantification of thyroid status in the patient with primary hypothyroidism, one aims at TSH values in the low normal range. Serum FT4 concentrations will generally be above the middle of the normal range or slightly elevated if serum TSH concentrations are normalized, but serum T3 concentrations will be in the low or midnormal range.’

Bron hiervan is dit artikel in PLOS | One: Levothyroxine monotherapy cannot guarantee euthyroidism in all athyreotic patients, van D Gullo, A Latina, F Frasca, R Le Moli, G Pellegriti, R Vigneri

Reacties