Hypoforum verdwenen als belangrijke schildklier vraagbaak!

Begin november 2014 werd het al aangekondigd. Nu is het helaas echt gebeurd. Net na de Week van de Schildklier - de week waarin internationaal en nationaal alle aandacht gevraagd wordt voor de schildklier - is het Hypoforum definitief verdwenen. Dat forum van Hypo maar niet Happy bestond al jaren. Veel mensen hebben daar veel geleerd over de schildklier. Er is veel kennis vergaard. En allerlei informatie over de schildklier werd via dat forum verspreid.

Terug als Archief Hypoforum

De mensen die op het Hypoforum informeerden en die informatie geven op het Schildklierforum, zijn dezelfde mensen die zich inmiddels jarenlang inzetten om de invloed van patiënten op de behandeling te vergroten, door te werken aan kennisontwikkeling en het verspreiden daarvan. Het zijn dezelfde mensen die tijdens de ontwikkeling van de eerste richtlijnen voor internisten en huisartsen voor het patiëntenperspectief geknokt hebben. Zij maakten onder andere deel uit van CRoSS, de commissie richtlijnontwikkeling van samenwerkende schildklierorganisaties.

Het is wel heel jammer dat SON, als gefuseerde en enig overgebleven schildklierpatiëntenorganisatie in Nederland, een dergelijke belangrijke bron van informatie over de schildklier verwijdert ...


Schildkliertje: Hypoforum verdwijnt als belangrijke schildklier vr...: Opeens was daar op 7 november het Hypoforum weg. Dat forum van Hypo maar niet Happy bestaat al jaren. Veel mensen hebben daar veel geleerd o...

Reacties

Hadewijch zei…
Zo jammer... Ik heb als Cheena aan de wieg van Hypo maar niet Happy gestaan (ergens 2002), daar veel van opgestoken, door scholing en vooral van elkaar en wat er zoals misging bij artsen, en zelf e.e.a. ook weer doorgegeven. Er was inderdaad heel veel kennis aanwezig, door de loop der jaren verzameld. Ik zie nu in diverse forums dat er onder de hypo-patiënten nog steeds dezelfde vragen leven als 13 jaar geleden en ik maak me er vaak boos over dat veel artsen nog steeds hun eigen richtlijnen t.b.v. het instellen van een hypo-patiënt niet goed genoeg kennen en wat dat betekent voor de hypo-patiënt. Ik draag Hypo maar niet Happy een warm hart toe en hoop dat al die kennis niet verloren gaat. Ik zie er hier in Schildkliertje gelukkig veel, zo niet alles en nog meer van terug. Mijn hartelijke dank hiervoor aan Laura, Ini Oostindie