woensdag 1 juni 2016

NIVEL onderzoekt gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten

Begin 2016 ontstonden tekorten van het schildklierhormoon Thyrax® Duotab door verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Dit zorgt voor onrust onder patiënten omdat zij, binnen afzienbare tijd, moeten overstappen naar een schildklierhormoon van een andere fabrikant.

De onrust komt vooral doordat deze middelen van andere fabrikanten – hoewel in deze middelen dezelfde werkzame stof zit – een andere dosering hebben als Thyrax® Duotab.

Patiënten die overstappen moeten daarom opnieuw ingesteld worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid.NIVEL onderzoek naar de gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten

Tekort aan Thyrax Duotab (levothyroxine) 0,025, 0,100 en 0,150 mg

Alertheid geboden bij omzetting levothyroxine

Het NIVEL onderzoekt deze gevolgen onderzoeken. De vraag die centraal staat is of de overstap naar een vervangend schildklierhormoon de kwaliteit van leven van schildklierpatiënten beïnvloedt. Dit is op twee manieren onderzocht. Patiënten is gevraagd naar hun ervaringen met Thyrax® Duotab en met de vervangende medicijnen. Hierbij is onderzocht of er positieve dan wel negatieve gevolgen voor de gezondheid zijn voor patiënten.

Ook onderzoekt het NIVEL of groepen patiënten verschillen in de gevolgen die zij ervaren bij een overstap naar een ander middel. Daarnaast maakt het onderzoek gebruik van gegevens uit NIVEL Zorgregistraties om te kijken wat de effecten zijn op de gemeten hormoonspiegels en hoe snel patiënten weer goed zijn ingesteld met de vervangende medicatie.

Het NIVEL werkt voor dit onderzoek samen met andere partijen waaronder de patiëntenorganisatie Schildklier Organisatie Nederland (SON), de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en de Landelijke Registratie Bijwerkingen (Lareb). Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZONMW.

Tot slot

Heeft u nog vragen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met: thyrax@nivel.nl.


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.