Bijwerkingen door verpakking Thyrax® beïnvloedden kwaliteit van leven

De wijziging van de verpakking van schildklierhormoon Thyrax (levothyroxine) en de bijwerkingen die als gevolg hiervan werden gerapporteerd, hebben een significante impact op de kwaliteit van leven van de gebruikers. Dat rapporteren onderzoekers van Bijwerkingencentrum Lareb en de Universiteit Groningen in Drug Safety (2016; online 4 mei).
Bijwerkingen door verpakkingswijziging beïnvloeden kwaliteit van leven
Twan van Venrooij, NTvG

The impact of experiencing adverse drug reactions on the patient’s quality of life: A Retrospective Cross-Sectional Study in the Netherlands
Leàn Rolfes, Florence van Hunsel, Katja Taxis, Eugène van Puijenbroek

Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten
Lareb

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Schildklierforum

Leàn Rolfes en collega’s onderzochten de impact van bijwerkingen op de kwaliteit van leven door een vragenlijst te versturen naar ongeveer 1800 patiënten die een bijwerking over Thyrax rapporteerden aan Lareb. Deze bijwerkingen werden gemeld nadat de verpakking was veranderd van een flesje naar een blisterverpakking en er in de media aandacht was besteed aan bijwerkingen die mogelijk hieraan waren gerelateerd. De samenstelling van het medicijn was echter niet veranderd.

1167 patiënten (71,2%) vulden een aangepaste versie van de 5-puntsvragenlijst COOP/WONCA in, waarin zij aangaven hoe zij zich vóór en na het optreden van de bijwerkingen voelden. Dit toonde dat het optreden van bijwerkingen leidde tot een significante afname van alle gemeten domeinen van de kwaliteit van leven. Op fysiek niveau was de afname -0,8, voor mentaal welbevinden -1,2, voor het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten -1,4, voor sociale aspecten -1,3 en voor de algehele gezondheid -1,3.

Uit een analyse naar factoren met invloed op de kwaliteit van leven bleek dat onder meer de ernst van de bijwerkingen gerelateerd was aan verlies van kwaliteit van leven op alle domeinen. De onderzoekers merken op dat dit verband verder onderzoek rechtvaardigt. Als met een eenvoudige vraag over de ernst van bijwerkingen een indruk verkregen kan worden van de impact op de kwaliteit van leven, zou dat op een makkelijke manier een impressie hiervan geven.

Reacties