De wet van Murphy en de behandeling met T4 plus T3

Volgens Wikipedia is de wet van Murphy een van de leidende principes bij het opstellen van protocollen voor bijvoorbeeld apotheken. Voordat een medicijn aan de patiënt wordt uitgereikt, voeren verschillende personen een groot aantal meervoudige controles uit.

Zo zal een apothekersassistente op verschillende momenten de naam van het medicijn vergelijken met de naam op het recept. Voor de leek lijkt dit ritueel soms overbodig. De wet van Murphy geeft echter de reden aan: al is de kans op een ernstige menselijke fout heel klein, als het risico maar vaak genoeg wordt gelopen, dan maakt er vroeg of laat iemand een fout.

Omdat er heel veel medicijnen worden verkocht, zouden er zonder deze protocollen doden vallen door menselijke fouten met medicijnen. Ook een dergelijk protocol kan de wet van Murphy echter niet buitenspel zetten: uiteindelijk zal het toch een keer fout gaan.
Wat gaat er allemaal fout?

Zoals je kunt lezen op de website www.ziekenhuis.nl gebruikt de vragensteller 0,15 mg Thyrax en 0,025 mg Cytomel. De vraag luidt: ‘Kan ik de dosis Thyrax verhogen in verband met lage waarden?’

Aan de verhouding van Thyrax / Cytomel én aan de dosis Cytomel te zien lijkt de behandelend arts niet op de hoogte te zijn van de aanbevelingen in de richtlijn. Mogelijk gebruikt hij de verouderde bijsluiter van Cytomel als leidraad.

De vragensteller lijkt overgedoseerd. Dat blijkt uit de onderdrukte TSH en de te lage FT4. De hoge dosering T3 is meer dan de dubbele hoeveelheid van de T3-uitscheiding per 24 uur van een gemiddelde gezonde schildklier. Dat heeft tot gevolg dat de FT4 (verantwoordelijk voor 80% van de productie van T3) nutteloos wordt, waardoor het lichaam het overtollige FT4 zo snel als mogelijk loost.

Vervolgens lijkt de apotheker geen verstand van zaken te hebben. Hij geeft een verkeerd advies. Zijn antwoord luidt: ‘Op grond van de gemeten bloedwaardes zou het zinvol zijn om de dosering van de schildkliermedicijnen te verhogen.’

Verhoging van dosering zal het probleem verergeren. Verlaging van de dosis T3 is het proberen waard.

Meer informatie


Reacties