Wanneer behandeling van subklinische hypothyreoïdie wél belangrijk is

Een recente klinische praktijkrichtlijn meldde "een sterke aanbeveling tegen schildklierhormoonbehandeling bij volwassenen met subklinische hypothyreoïdie". In deze reactie geven de auteurs aan dat deze aanbeveling niet geldt voor vrouwen die zwanger proberen te worden, personen met TSH-waarden > 20, personen met ernstige symptomen of voor jongvolwassenen.
Sawka en anderen hebben alle gemiddelde TSH-waarden, hun standaardafwijkingen en steekproefgroottes afgeleid van een recente metanalyse van de behandeling van subklinische hypothyreoïdie door Feller en anderen. Rekening is gehouden met TSH-verhogingen, symptomen en kwaliteit van leven, patiëntwaarden en voorkeuren.

Resultaten

Vastgesteld is dat de gemiddelde TSH-waarden van de patiënten varieerden van 6,4 tot 7,3 met de bovengrens van de 95% betrouwbaarheidsintervallen variërend van 6,9 tot 8,8. Al met al was er dus een relatief milde mate van TSH-verhoging (TSH ≤ 10) bij patiënten die deelnamen aan de onderzoeken. Zij zijn het eens met de verklaring van Feller dat het ongepast is om de bevindingen van SCH-onderzoeken te generaliseren naar personen met TSH-waarden ≥ 10.

Conclusie

Zij zijn het erover eens dat routinematige levothyroxine-behandeling van milde TSH-verhoging bij asymptomatische personen niet is geïndiceerd, bij afwezigheid van zwangerschap of zwangerschapswens. Zij maken zich echter zorgen over de zekerheid van bewijs bij het geven van een sterke aanbeveling tegen het aanbieden van schildklierhormoonbehandeling aan personen met TSH-waarden ≥ 10 mIU/L. Bovendien geloven ze ook in het belang van de behandeling van de patiënt en niet alleen in een biochemische afwijking.

Bij het overwegen van opties voor ziektebeheer voor personen met subklinische hypothyreoïdie, moeten aanvullende relevante contextuele factoren zoals symptomen, comorbiditeiten, veiligheid / haalbaarheidskwesties (voor zowel behandeling als niet-behandeling), en patiëntwaarden en voorkeuren worden overwogen.


Reacties