Wordt levothyroxine te makkelijk voorgeschreven?

Thyroxine is het belangrijkste hormoon dat de schildklier maakt. Levothyroxine is de synthetische vorm van thyroxine en is een van de meest voorgeschreven medicijnen in de wereld. De belangrijkste reden om levothyroxine voor te schrijven is de behandeling van hypothyreoïdie. Levothyroxine wordt ook gebruikt om schildklier knobbeltjes of struma kleiner te maken, hoewel deze behandeling grotendeels ondoeltreffend bleek. Levothyroxine wordt ook ten onrechte gebruikt voor de behandeling van problemen die niet gerelateerd zijn aan de schildklier.

Is levothyroxine therapy overused?
Clinical Thyroidology for the Public

Levothyroxine replacement therapy and overuse: A timely diagnostic approach
S Livadas, C Bothou, I Androulakis, A Boniakos, N Angelopoulos, L Duntas

Achtergrond

Levothyroxine (LT4) is wereldwijd een van de meest voorgeschreven geneesmiddelen. Eenmaal opgestart, blijft ongeveer 90% van de patiënten levothyroxine gebruiken. Er zijn echter aanwijzingen dat veel patiënten, voor wie de indicatie voor de toediening niet voldoende is vastgesteld en de diagnose niet goed is gedocumenteerd, het te veel gebruiken. Deze studie was gericht op het evalueren van de noodzaak voor en het bepalen van potentiële prognostische factoren van langdurige LT4-suppletie.

Methoden

Er is een prospectieve klinische cohort-vervolgstudie uitgevoerd. Bij 291 proefpersonen (84% vrouw) van 48 ± 16 jaar op LT4-vervangingstherapie zonder dat een solide diagnose van hypothyreoïdie werd gesteld, werd de behandeling onderbroken. Aan het begin en na zes tot acht weken stopzetting van de behandeling werden TSH- en vrije thyroxine-spiegels beoordeeld en schildklier-echografie uitgevoerd.

Een TSH-waarde van ≥ 4,5 IE / ml werd beschouwd als onderliggende hypothyreoïdie.

Resultaten

Van de 291 individuen werden 114 hypothyroïd (groep A), terwijl 177 patiënten euthyroid bleven uit LT4 (groep B; 39,2% versus 60,8%). De groepen waren vergelijkbaar wat betreft geslacht, familiegeschiedenis, leeftijd, body mass index, duur van de behandeling, basale TSH- en vrije thyroxine-waarden, schildkliervolume en aanwezigheid van schildklier autoantilichamen. Echter, diffuse inhomogene echogeniciteit bij echoscopisch onderzoek was significant hoger in groep A.

Conclusies

Deze bevindingen wijzen op een aanzienlijk overmatig gebruik van thyroxinetherapie. De resultaten onderstrepen de eerste noodzaak om de diagnose stevig vast te stellen voordat de behandeling start en om periodieke evaluatie uit te voeren van alle patiënten die chronisch behandeld worden met LT4, en de noodzaak van voortzetting van de behandeling. Bij alle patiënten die langdurig met LT4 worden behandeld en bij wie de diagnose niet definitief is vastgesteld, lijkt het redelijk om een ​​periode van zes tot acht weken stopzetting van de LT4-vervangingstherapie voor te stellen, voorafgegaan en gevolgd door TSH-tests, als eerstelijnsaanpak - een procedure die zou kunnen worden geïmplementeerd als onderdeel van een gemeenschappelijke strategie van de wetenschappelijke gemeenschap om de huidige overbenutting van LT4 te verminderen.


Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH