Over een levenslange optimale dosis levothyroxine van een patiënt

Hypothyreoïdie, een vermindering van schildklierhormoonspiegels, is een van de meest voorkomende ziekten wereldwijd. Het medicijn dat het meest wordt gebruikt om hypothyreoïdie te behandelen, is levothyroxine. Mensen met hypothyreoïdie zullen vaak lang levothyroxine moeten gebruiken, meestal voor de rest van hun leven. Het is dus belangrijk dat hun behandeling nauwlettend wordt gevolgd en de dosis zo nodig wordt aangepast voor het beste effect.
Levothyroxine dose adjustment to optimise therapy throughout a patient’s lifetime
Leonidas H. Duntas, Jacqueline Jonklaas

Nieuwe artikelen over levothyroxine
Ineke | Schildklierforum
Het doel van deze review is om een overzicht te geven van:
  1. wanneer toediening van levothyroxine noodzakelijk is,
  2. begindosis en daaropvolgende aanpassing van levothyroxine,
  3. het belang van het vermijden van onder- en overbehandeling met levothyroxine,
  4. de noodzaak van levothyroxine dosisaanpassing in verschillende levensfasen,
  5. medische aandoeningen en medicijnen die levothyroxine dosisaanpassingen noodzakelijk maken en
  6. controverses over behandeling met andere producten dan levothyroxine.

Een zorgvuldige monitoring van patiënten die levothyroxine gebruiken en een regelmatige dosisaanpassing om een optimale behandeling te bereiken en het vermijden van bijwerkingen worden in het bijzonder benadrukt.

Naarmate een persoon ouder wordt, moet zijn dosis mogelijk worden aangepast omdat andere ziekten of medicijnen de dosis kunnen beïnvloeden die nodig is voor een effectieve behandeling. Zwangerschap of gewichtstoename kan ook de dosis levothyroxine die de patiënt nodig heeft beïnvloeden. Patiënten en artsen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de behandeling zo goed mogelijk werkt. Het doel van deze samenwerking is om normale schildklierhormoonspiegels te handhaven zonder dat de patiënt bijwerkingen of negatieve gevolgen voor de gezondheid ondervindt van het nemen van te veel of te weinig levothyroxine.

Reacties