Verwijdering schildklier een optie bij Hashimoto?

De ziekte van Hashimoto is een chronische auto-immuun thyreoïditis. Ondanks adequate hormoonsubstitutie hebben sommige patiënten aanhoudende klachten en symptomen die het gevolg kunnen zijn van TPO-antistoffen. Onderzocht is of totale verwijdering van de schildklier (thyreoïdectomie) de klachten en symptomen verbetert bij 50 patiënten met Hashimoto thyreoïditis. Deze patiënten waren in de leeftijd van 18 tot 79 jaar met aanhoudende Hashimoto-gerelateerde klachten en symptomen ondanks normale tsh- en fT4-waarden bij een behandeling met levothyroxine en TPO-antilichaamtiters hoger dan 1000 IE / ml.


De primaire uitkomst was de algemene gezondheidsscore op de Short Form-36 Health Survey (SF-36) na 18 maanden. Secundaire resultaten waren bijwerkingen van chirurgie, de andere 7 SF-36-subscores, vermoeidheidsvragenlijstscores en TPO-antilichaamtiters na 6, 12 en 18 maanden.

Resultaten

Tijdens de follow-up vertoonde alleen de chirurgische groep verbetering: de gemiddelde algemene gezondheidsscore steeg van 38 naar 64 punten, voor een verschil tussen de groepen van 29 punten (95% BI, 22 tot 35 punten) na 18 maanden. De vermoeidheidsscore daalde van 23 tot 14 punten, voor een verschil tussen de groepen van 9,3 punten (BI, 7,4 tot 11,2 punten). Chronische vermoeidheidsfrequentie daalde van 82% tot 35%, voor een verschil tussen de groepen van 39 procentpunten (BI, 23 tot 53 procentpunten). Mediane TPO-antilichaamtiters namen af ​​van 2232 tot 152 IE / ml, voor een verschil tussen de groepen van 1148 IE / ml (CI, 1080 tot 1304 IE / ml). In multivariabele regressieanalyses bleven de aangepaste behandelingseffecten vergelijkbaar met de niet-gecorrigeerde effecten.

Beperkingen

Resultaten zijn alleen van toepassing op een subgroep van patiënten met de ziekte van Hashimoto en de follow-up was beperkt tot 18 maanden.

Conclusie

Totale thyreoïdectomie verbeterde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en vermoeidheid, terwijl medische therapie dat niet deed. Deze verbetering, samen met de gelijktijdige eliminatie van TPO-antilichamen, kan ziektemechanismen ophelderen.


Reacties