Richtlijn behandeling T4+T3 bij hypothyreoïdie

Al jaren een wens van patiënten en nu is hij verschenen: de richtlijn voor de behandeling van L-T4 (Thyrax / levothyroxine / Euthyrox) met L-T3 (Cytomel / liothyronine). Voor de behandeling van mensen met hypothyreoïdie betekent deze ETA-richtlijn een enorme vooruitgang. ETA staat voor European Thyroid Association.

2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism
Wilmar M. Wiersinga, Leonidas Duntas, Valentin Fadeyev, Birte Nygaard, Mark P.J. Vanderpump

De richtlijn behandelt de overwegingen om L-T3 bij de L-T4 voor te schrijven. Aan bod komen eerdere onderzoeken, argumenten, wanneer wel en wanneer geen combinatietherapie en hoeveel L-T3 toegevoegd kan worden aan L-T4. Er is rekening gehouden met de uitscheiding en verhouding van T4 en T3 van een gezonde schildklier. Aan bod komen natuurlijk ook de lange halfwaardetijd van L-T4 van 7 dagen tegenover de korte halfwaardetijd van L-T3 van 19 uur. En het feit dat van een pilletje L-T4 ongeveer 65-75% wordt opgenomen, terwijl L-T3 bijna helemaal (66-99%) wordt opgenomen. De aanbevolen verhouding L-T4:L-T3 is: van 13:1 tot 20:1.

Een korte samenvatting van de voorgestelde richtlijndosering:

  • 100 µg LT4 kan omgezet worden in circa 85 µg LT4 met 5 µg LT3.
  • 150 µg LT4 kan omgezet worden in circa 125 µg LT4 met 7,5 µg LT3.
  • 200 µg LT4 kan omgezet worden in circa 175 µg LT4 met 10 µg LT3.

Aandachtspunten

  • Deze behandeling dient als experimenteel te worden beschouwd en bij voorkeur door de internist te worden toegepast.
  • De combinatietherapie is gecontraïndiceerd voor patiënten met hartritmestoornissen.
  • Onbekend is welke gevolgen er zijn bij langdurig gebruik van L-T3 voor de opbouw en afbraak van botten.
  • Op grond van theoretische overwegingen wordt het gebruik van L-T4/L-T3-combinatietherapie tijdens zwangerschap nadrukkelijk ontraden.
  • Indien na 3 maanden geen verbetering optreedt dient de combinatietherapie te worden gestaakt.

Wanneer patiënten die L-T4 (trouw) gebruiken, aanhoudende klachten hebben met TSH-waarden binnen de referentiewaarden, komen zij in aanmerking voor de combinatietherapie. Duidelijk moet zijn dat de aanhoudende klachten niet veroorzaakt worden door andere auto-immuun aandoeningen, zoals diabetes mellitus type I, (auto-immuun) bijnierschorsinsufficiëntie, pernicieuze anemie en coeliakie, of slaapapneu of depressie. Eventueel is ondersteuning bij het omgaan met het chronische karakter van een ziekte aan te raden.


Reacties

Populaire berichten

Schildklier en coronavirus

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Kan je afvallen door de verwarming lager te zetten?

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

TEAMeD-5: vijf stappen om de zorg van oogziekte-patiënten te verbeteren

Radiofrequente ablatie (RFA) als nieuwe behandeltechniek

Schildklierdieet: is er bewijs?