Richtlijn behandeling T4+T3 bij hypothyreoïdie

Al jaren een wens van patiënten en nu is hij verschenen: de richtlijn voor de behandeling van L-T4 (Thyrax / levothyroxine / Euthyrox) met L-T3 (Cytomel / liothyronine). Voor de behandeling van mensen met hypothyreoïdie betekent deze ETA-richtlijn een enorme vooruitgang. ETA staat voor European Thyroid Association.

2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism
Wilmar M. Wiersinga, Leonidas Duntas, Valentin Fadeyev, Birte Nygaard, Mark P.J. Vanderpump

De richtlijn behandelt de overwegingen om L-T3 bij de L-T4 voor te schrijven. Aan bod komen eerdere onderzoeken, argumenten, wanneer wel en wanneer geen combinatietherapie en hoeveel L-T3 toegevoegd kan worden aan L-T4. Er is rekening gehouden met de uitscheiding en verhouding van T4 en T3 van een gezonde schildklier. Aan bod komen natuurlijk ook de lange halfwaardetijd van L-T4 van 7 dagen tegenover de korte halfwaardetijd van L-T3 van 19 uur. En het feit dat van een pilletje L-T4 ongeveer 65-75% wordt opgenomen, terwijl L-T3 bijna helemaal (66-99%) wordt opgenomen. De aanbevolen verhouding L-T4:L-T3 is: van 13:1 tot 20:1.

Een korte samenvatting van de voorgestelde richtlijndosering:

  • 100 µg LT4 kan omgezet worden in circa 85 µg LT4 met 5 µg LT3.
  • 150 µg LT4 kan omgezet worden in circa 125 µg LT4 met 7,5 µg LT3.
  • 200 µg LT4 kan omgezet worden in circa 175 µg LT4 met 10 µg LT3.

Aandachtspunten

  • Deze behandeling dient als experimenteel te worden beschouwd en bij voorkeur door de internist te worden toegepast.
  • De combinatietherapie is gecontraïndiceerd voor patiënten met hartritmestoornissen.
  • Onbekend is welke gevolgen er zijn bij langdurig gebruik van L-T3 voor de opbouw en afbraak van botten.
  • Op grond van theoretische overwegingen wordt het gebruik van L-T4/L-T3-combinatietherapie tijdens zwangerschap nadrukkelijk ontraden.
  • Indien na 3 maanden geen verbetering optreedt dient de combinatietherapie te worden gestaakt.

Wanneer patiënten die L-T4 (trouw) gebruiken, aanhoudende klachten hebben met TSH-waarden binnen de referentiewaarden, komen zij in aanmerking voor de combinatietherapie. Duidelijk moet zijn dat de aanhoudende klachten niet veroorzaakt worden door andere auto-immuun aandoeningen, zoals diabetes mellitus type I, (auto-immuun) bijnierschorsinsufficiëntie, pernicieuze anemie en coeliakie, of slaapapneu of depressie. Eventueel is ondersteuning bij het omgaan met het chronische karakter van een ziekte aan te raden.


Reacties

Populaire berichten

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Als je schildklier te veel hormoon maakt

SON - Onderzoek informatiebehoefte ziekte van Graves

Schildklierremmers, (langdurige) titratie en remissie

Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is