Waarden zijn goed dus de dosis schildklierhormoon is goed? Nee!

Als je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, noem je dat hypothyreoïdie. Vaak zal de huisarts deze aandoening behandelen met levothyroxine volgens de behandelrichtlijn NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (2013).

Het lijkt zo eenvoudig in deze huisartsenrichtlijn:
  • Het doel van de behandeling van hypothyreoïdie is dat de patiënt klachtenvrij is dan wel zich zo optimaal mogelijk voelt en dat het TSH en vrije T4 normaal zijn.
  • Pas de dosering levothyroxine aan op geleide van de klachten van de patiënt en streef daarbij naar een normaal TSH en vrij T4, met inachtneming dat het TSH en vrij T4 sneller verbeteren dan de klachten.
  • Een kleine verhoging van de dosering met 12,5 mcg levothyroxine, ook al zijn TSH en vrije T4 al normaal, kan ervoor zorgen dat de patiënt zich beter voelt.
  • Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).

Zo eenvoudig als het lijkt in de richtlijn, zo eenvoudig is het niet in de praktijk. Te veel patiënten met hypothyreoïdie en klachten horen te vaak van hun arts: ‘de bloedwaarden - TSH en vrij T4 - zijn goed, dus kunnen de klachten niet komen door de dosis schildklierhormoon’.

‘Zij durven niet naar een laag normaal TSH waardoor de patiënt klachtenvrij is’

Vergeten wordt of onbekend is dat ieder mens zijn of haar eigen optimale TSH vrij T4 heeft.

Tijd voor actie!

Blijkbaar is de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen nog (steeds) niet algemeen bekend bij huisartsen. Daar lopen te veel patiënten tegenaan. Verspreiding van die richtlijn is dus noodzaak. Daar kan je zelf ook iets aan doen:
  • Leer wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent.
  • Print de pagina’s die je nodig hebt van de richtlijnen en leg die voor aan je arts.
  • Deel je ervaringen en help elkaar op het Schildklierforum, twitter en facebook!

Reacties