Generation R en de schildklier

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam, allemaal geboren tussen 2002 en 2006. Deze kinderen zijn al vanaf de vroege zwangerschap gevolgd en worden gevolgd tot zij jong volwassen zijn. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder.

Wat doet Generation R?
Onderzoeksresultaten van Generation R

Altijd een stapje voor zijn

Door op verschillende manieren gegevens te verzamelen, wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en de groei van kinderen, naar het ontstaan van ziekten, gedragsproblemen en nog veel meer. Hiermee levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland.

Schildkliertje en Generation R
Onderzoeksresultaten Generation R op PubMed

Generation R en de schildklier

De prenatale periode en de vroege kindertijd staan bekend als een periode waarin de hersenen zich snel ontwikkelen. In deze periode kunnen omgevingsfactoren makkelijk de structuur en functie van de hersenen beinvloeden, en daarmee ook de ontwikkeling van het gedrag van het kind. Uit Generation R onderzoek blijkt onder meer dat een tekort in schildklierhormonen bij de moeder in de zwangerschap, nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van het kind.


Reacties