Aandacht voor de rol van rhTSH bij de nacontrole van schildklierkanker

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom is een zeldzame en meestal goed behandelbare vorm van kanker. Na behandeling keert de ziekte echter vaak terug. Patiënten moeten daarom hun hele leven onder controle blijven. De tumormerkstof thyreoglobuline (Tg) in het bloed speelt een belangrijke rol bij de nacontrole.

New insights in the follow-up of differentiated thyroid carcinoma
Proefschrift ACM Persoon, 2007

A sensitive Tg assay or rhTSH stimulated Tg: What's the best in the long-term follow-up of patients with differentiated thyroid carcinoma?
ACM Persoon, PL Jager, WJ Sluiter, JTM Plukker, BHR Wolffenbuttel en TP Links
PLoS ONE. 2007; 2(8): e816.

Uit onderzoek in 2007 van Adrienne Persoon blijkt dat Tg met een nieuwe test beter kan worden aangetoond dan met de gebruikelijke testmethode. De nieuwe methode lijkt bruikbaar om terugkerend schildkliercarcinoom in een vroeger stadium vast te stellen. De precieze betekenis van lage concentraties Tg is overigens nog onduidelijk.

Wanneer de patiënt een verhoogde TSH-waarde heeft (een hormoon dat de schildklier stimuleert), kan de hoeveelheid Tg nauwkeuriger gemeten worden. Met injecties recombinant humaan TSH (rhTSH) kan de hoeveelheid TSH kunstmatig verhoogd worden. Uit onderzoek van Persoon blijkt echter dat dit de diagnostische opbrengst van de Tg-meting amper verbetert. Omdat de methode bovendien duur is en bij de patiënten angst en zorgen over kanker oproept, verbetert deze methode de nacontrole niet.


Reacties