woensdag 27 juli 2016

Radiofrequente ablatie (RFA) als nieuwe operatie-techniek

Goedaardige tumoren van de schildklier zijn goed te behandelen met zogenaamde radiofrequente ablatie (RFA). Daarmee wordt de knobbel zodanig verhit, dat deze afsterft. RFA geeft vergelijkbare resultaten met minder bijwerkingen dan de nu gangbare methodes. Dit zeggen onderzoekers van het Erasmus MC in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, zo meldt het Erasmus MC.

Radiofrequente ablatie van symptomatische benigne schildkliernodus
Tessa van Ginhoven, Elske Massolt, Diederik Bijdevaate, Robin Peeters, Pim Burger en Adriaan Moelker

Nieuwe behandeling voor goedaardige tumoren in schildklier
Persbericht Erasmus MC, Rotterdam

Rijnstate introduceert nieuwe behandeling voor goedaardig gezwel in de schildklier
Schildklierknobbel.nl, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Nieuwe behandeling: warme naald laat schildklierknobbels verschrompelen
Nieuwsbericht Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Mensen met een groot goedaardig gezwel van de schildklier kunnen daar fysiek maar ook psychisch hinder van ondervinden. Een dergelijk gezwel wordt normaliter met een operatie verwijderd of met een behandeling met radioactief jodium verkleind. Bij de operatie bestaat het risico op schade aan de bijschildklier of de stembandzenuw. Daarbij blijft altijd een litteken in de hals aanwezig.

Radioactief jodium kan een tekort aan schildklierhormoon veroorzaken waarvoor tabletten nodig zijn. Interventieradioloog Adriaan Moelker en arts in opleiding tot oncologisch chirurg Tessa van Ginhoven vonden daarom dat de toepassing van RFA bij goedaardige tumoren van de schildklier ook in Nederland geïntroduceerd moest worden. Niet zonder succes: in het Erasmus MC wordt RFA als nieuwe techniek bij deze aandoening inmiddels aangeboden.

RFA is een techniek waarbij de tumor door middel van een naald wordt verhit en afsterft. Er is weinig schade aan de huid en door de selectieve verhitting loopt het omliggende weefsel weinig tot geen schade op. Moelker: “In het eerste jaar na de start van RFA kunnen we de tumor met 80% zien slinken. Daarmee is de tumor vaak al bijna niet meer zichtbaar of voelbaar.”

De techniek is niet nieuw, maar wordt nu voor het eerst toegepast bij deze aandoening in Nederland. Van Ginhoven: “Ongeveer 5 procent van de volwassenen heeft een voelbare knobbel van de schildklier. Hiervan is ongeveer 95% niet kwaadaardig en strikt genomen is behandeling dan niet medisch noodzakelijk. Echter, het gevoel van druk in de hals en esthetiek kunnen redenen zijn om de knobbel toch weg te laten halen.”

Wanneer er sprake is van een inoperabele primaire tumor van de schildklier of een metastase ervan kan radiofrequente ablatie (RFA) ook worden overwogen. Uit de studies in de richtlijn schildkliercarcinoom kan geconcludeerd worden dat RFA effectief kan zijn voor locoregionale controle in patiënten die niet meer geopereerd kunnen worden. Tevens kan RFA worden gebruikt als palliatieve behandeling van afstandsmetastasen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.