Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

Volgens Deense onderzoekers was weinig bekend over hoe schildklierziekten het vermogen beïnvloeden om te werken. Aanleiding voor hen om het risico van arbeidsongeschiktheid bij patiënten met een schildklierziekte te vergelijken met dat van de algemene populatie. Vergeleken werden de gegevens van patiënten met hyperthyreoïdie, de oogziekte van Graves, hypothyreoïdie en struma met de gegevens van een gezonde controlegroep. Het ging om de gegevens van 1994 tot 2011 in Deense nationale registers van sociale voorzieningen, gezondheid en werk.

Hun conclusies bevestigen wat CRoSS (de Nederlandse patiëntenvertegenwoordiging) al in 2007 beargumenteerd inbracht in de Nederlandse internistenrichtlijn.
Increased risk of long-term sickness absence, lower rate of return to work, and higher risk of unemployment and disability pensioning for thyroid patients: A Danish register-based cohort study

Hyperthyroidism patients more likely to take extended sick leave than healthy peers

Aandacht voor schildklier en arbeid in Nederlandse internistenrichtlijn

Er was een duidelijk verschil tussen patiënten en de gezonde controlegroep als het ging om ziekteverzuim, uitkering voor arbeidsongeschiktheid, terugkeer na ziekteverzuim en werkloosheid. In het eerste jaar na de diagnose is het risico groter van ziekteverzuim bij patiënten met de oogziekte van Graves en andere patiënten met hyperthyreoïdie. Zij keren minder vaak terug in het arbeidsproces en zij krijgen vaker een uitkering voor arbeidsongeschiktheid dan mensen in de controlegroep. Patiënten met hypothyreoïdie keren ook minder vaak terug in het arbeidsproces.

In de jaren daarna lopen vooral patiënten met de oogziekte van Graves een groter risico op ziekteverzuim en werkloosheid. Zij hebben minder kans om terug te keren in het arbeidsproces en zij krijgen vaker een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Voor patiënten met hyperthyreoïdie is het ook moeilijker om terug te keren in het arbeidsproces.

Arbeidsongeschiktheid bij schildklierpatiënten is het meest uitgesproken in het eerste jaar na de diagnose en zwakt af in de jaren erna. Voor patiënten met de oogziekte van Graves is de kans om arbeidsongeschikt te worden het grootst.

Aandacht voor schildklier en arbeid in Nederlandse internistenrichtlijn

CRoSS (de patiëntenvertegenwoordiging) heeft zich in 2007 ingezet om aandacht voor arbeid in de internistenrichtlijn opgenomen te krijgen. Literatuur is verzameld en conclusies zijn geformuleerd:
  • Patiënten met de ziekte van Graves, met of zonder oogziekte (oftalmopathie) ervaren een verminderde kwaliteit van leven. C Elberling, G Kahaly
  • Patiënten behandeld voor hyperthyreoïdie kunnen nog lange tijd na behandeling een verminderde kwaliteit van leven ervaren. Een belangrijk gedeelte van deze patiënten keert niet terug in zijn/haar eigen werk. Psychosociale problematiek behoeft soms aparte behandeling. B Fahrenfort, C Terwee
  • Patiënten met een adequaat behandelde hypothyreoïdie ervaren ondanks een biochemisch goede instelling soms restklachten, bijvoorbeeld aandachts- en geheugenproblemen. EM Wekking

Helaas is het hoofdstuk Schildklierziekten en arbeid niet meegenomen in de herziening van de NIV-Richtlijn 2012. Pas bij een volgende herziening van die richtlijn zal met de NVAB worden onderzocht hoe dit onderwerp het beste kan worden aangepakt.


Reacties

Anoniem zei…
Een gemiste kans dat het hoofdstuk schildklierziekten en arbeid niet is meegenomen. Mijn ervaring is dat restklachten door bedrijfsarts en keuringsartsen van UVW niet serieus worden genomen. Verder ken ik een aantal schildklierpatienten die nog wel werken maar waar fulltime werken niet meer haalbaar is. Waar dat voorheen wel mogelijk was.Van fulltime naar 2/3/4 dagen.
Anoniem zei…
Tot vorig jaar werkte ik 3 hele dagen. Ik kon het gewoon niet meer. Na een gesprek met mijn baas of het anders kon zij hij gaan we niet aan beginnen "je contact wordt niet verlengd". Sta je ineens op straat omdat ik een niet begrijpende baas heb. ik heb een trage schildklier. En moet je maar eens proberen om nu werk te vinden als je zegt dat je chronisch ziek bent.uwv wil niet mee werken want je ziet er niet ziek uit
Anoniem zei…
Tot vorig jaar werkte ik 3 hele dagen. Ik kon het gewoon niet meer. Na een gesprek met mijn baas of het anders kon zij hij gaan we niet aan beginnen "je contact wordt niet verlengd". Sta je ineens op straat omdat ik een niet begrijpende baas heb. ik heb een trage schildklier. En moet je maar eens proberen om nu werk te vinden als je zegt dat je chronisch ziek bent.uwv wil niet mee werken want je ziet er niet ziek uit
Anoniem zei…
Ik loop al 20 jaar met de strijd om serieus genomen te worden.
Helaas moet je kiezen voor 40 uur werk en daarnaast niks meer kunnen.
Idd wat van buiten niet te zien is, wordt niet serieus genomen
Unknown zei…
Er staat nergens waarom mensen niet terug kunnen keren. De redenen....#erkenning#