Thuisarts.nl adviseert: slik altijd hetzelfde merk schildklierhormoon

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen staat het volgende advies: ‘Maak afspraken met de preferente apotheker over het afleveren van steeds hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke verschillen in resorptie.’ Het advies is overgenomen van de KNMP.
NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening). Huisarts Wet 2013;56(7):320-330
Van Lieshout J, Felix-Schollaart b, Bolsius EJM, Boer AM, Burgers JS, Bouma M, Sijbom M

Handleiding Geneesmiddelsubstitutie, Uitgave KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum
versie juni 2013, pagina 17 thyreomimetica (levothyroxine, liothyronine)

Gelukkig is er aandacht voor. Immers veranderen van merk kan zorgen voor onder- of overdosering. Dat komt doordat levothyroxine een nauwe therapeutische breedte heeft.

Advies huisarts voor patiënt

Krijgen gebruikers van levothyroxine nu ook het advies om steeds hetzelfde merk te slikken? Gelukkig staat dat advies sinds kort op Thuisarts.nl, de website voor patiënten. Patiënten krijgen dat advies - altijd zelfde merk schildklierhormoon - nu dus ook! Een wens van schildklierpatiënten!


Er zijn verschillende fabrieken die levothyroxine maken.
Per fabriek of per levothyroxinemerk kan de sterkte en de opname in uw lichaam wat verschillen.
Speciaal bij levothyroxine is het daarom belangrijk dat u steeds hetzelfde merk gebruikt.


Dat advies is belangrijk omdat in de praktijk blijkt dat patiënten (te) vaak een ander merk schildklierhormoon of generiek schildklierhormoon krijgen. Dat kan komen doordat onterecht het preferentiebeleid gehanteerd wordt of door leveringsproblemen met schildklierhormoon.


Thuisarts.nlReacties