Signalement: vrouwen zijn anders

In de zorg wordt nog te weinig rekening gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Meer kennis over deze verschillen kan de gezondheid van vrouwen verbeteren, het ziekteverzuim terugdringen en maatschappelijke kosten reduceren. In het Signalement Seksespecifieke gezondheidszorg wordt op enkele plaatsen de schildklier aangekaart. Schildklierziekten komen veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.


Cijfers

Schildklierziekten komen bij vrouwen ongeveer vier maal zo vaak voor als bij mannen. Bij volwassen vrouwen was de prevalentie van hypothyreoïdie 3,5/1000 en van thyreotoxicose 0,8/1000 (cijfers 2007). Prevalentie wil zeggen dat er op een bepaald moment zoveel mensen met die ziekte zijn.

Bij schildklierkanker is de incidentie is 1/100.000 per jaar bij mannen en 3/100.000 per jaar bij vrouwen. Incidentie betekent dat er zoveel diagnoses per jaar gesteld worden.

De grafiek toont het aantal gebruikers van levothyroxine (T4) per 1.000 inwoners naar leeftijd en geslacht in de eerste helft van 2007. Deze gebruikers waren klanten van openbare apotheken. In totaal is het aantal gebruikers groter en hun aantal is sinds 2007 spectaculair gestegen (Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen)
Reacties

Nancy zei…
Wat kun je doen als je Cytomel wilt proberen i.p.v. een deel van de Euthyrox, maar je internist wil je er niet bij helpen?