Effecten van stopzetting van de behandeling met levothyroxine bij oudere volwassenen: een zelfgecontroleerde studie

Gebruik van schildklierhormoon optimaal? Veel ouderen gebruiken tabletten met schildklierhormoon: levothyroxine. Deze behandeling is meestal levenslang. Vraag is of alle ouderen optimaal behandeld worden. Met het ouder worden kan het lichaam minder levothyroxine nodig hebben en stijgt de kans op overbehandeling. Soms geldt de oorspronkelijke indicatie niet meer. Daarnaast leidt behandeling op latere leeftijd niet altijd tot betere gezondheid.

Effects of discontinuation of levothyroxine treatment in older adults: a self-controlled study
Project ZonMW
Schildklierforum

Doel  Het verbeteren van behandeling van schildklierstoornissen bij 60-plussers die levothyroxine gebruiken: onderzoeken welke deelnemers levothyroxine geleidelijk kunnen afbouwen en stoppen met behoud van gezondheid, welbevinden en normale schildklierfunctie. 

Werkwijze  Onder begeleiding van de eigen huisarts wordt bij 360 deelnemers van 60 jaar en ouder levothyroxine stapsgewijs afgebouwd onder controle van de schildklierfunctie. Niet iedereen kan meedoen: bijvoorbeeld als de schildklier is verwijderd, bestraald of behandeld met radioactief jodium.

Patiëntenperspectief  Op het Schildklierforum wordt aandacht gevraagd voor dit niet onderbouwde experiment op ouderen dat maar liefst 4,5 maand moet duren! Een belangrijker onderzoeksvraag is: door wie, wanneer en waarom de levothyroxine bij ouderen wordt voorgeschreven. Wat zijn de diagnostische criteria? Bestaan die nog wel? En waarom stapsgewijs afbouwen? Dat terwijl in één keer stoppen gevolgd door prikken tsh en fT4 na één week ook werkt.Reacties