IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Voor dit onderzoek komen patiënten in aanmerking waarbij er kortgeleden in het bloed werd gezien dat het TSH te hoog is, terwijl het schildklierhormoon (vrij T4) nog wel voldoende is en de antistoffen (anti-TPO) aanwezig zijn. Deze fase wordt ook wel (auto-immuun) subklinische hypothyreoïdie genoemd. Het onderzoek richt zich specifiek op deze groep patiënten omdat de onomkeerbare schade van de schildklier hierbij (nog) niet zodanig aanwezig is dat er gestart moet worden met levothyroxine, zoals dat (helaas) al wel zo is bij de ziekte van Hashimoto.

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie
Max Nieuwdorp, Aline Fenneman en Eric Fliers 

Oproep deelname onderzoek rol darmbacteriën
SON

De ziekte van Hashimoto is een ziekte van de schildklier, waarbij het eigen afweersysteem zich richt tegen schildkliercellen. Als gevolg hiervan gaan de cellen kapot en produceert de schildklier geleidelijk steeds minder schildklierhormoon. Er ontstaat dan hypothyreoïdie ofwel een te traag werkende schildklier, waardoor er allerlei klachten ontstaan. Helaas is de schade onomkeerbaar. De huidige behandeling bestaat uit tabletten die het te kort aan schildklierhormoon aanvullen, beter bekend als levothyroxine. Helaas wordt hiermee niet de onderliggende oorzaak aangepakt.

Tot op heden is er nog geen behandeling die de oorzaak van de ziekte van Hashimoto aanpakt. Dit is de eerste studie wereldwijd die onderzoekt of er een relatie is tussen het microbioom (darmflora) en het afbraakproces van de schildklier. In deze studie wordt er onderzocht of het veranderen van de samenstelling van de darmflora langdurig goede effecten heeft op de nog resterende hormoon productie capaciteit van de schildklier als ook het stoppen van het auto-immuun afbraakproces. Op deze manier kan er wellicht voorkómen worden dat iemand levothyroxine nodig heeft. De uitkomst van de studie kan grote invloed hebben op de toekomstige behandeling van patiënten met trage schildklierfunctie, bijvoorbeeld met een nieuw soort probiotica drankje.

Opzet van het onderzoek

Gedurende het onderzoek wordt er in totaal driemaal een poeptransplantatie toegediend, met tussenpozen van acht weken. De deelnemers worden geloot in één van de twee behandelgroepen. De ene groep krijgt een poeptransplantatie van uitvoerig gescreende gezonde donor (allogene FMT) en de andere groep krijgt het met eigen ontlasting (autologe FMT). Echter is deze laatste groep géén placebogroep! De studie wordt dubbelblind uitgevoerd. Dat wil zeggen dat zowel de deelnemer als de studie-arts niet weet welke behandeling er geloot is.

Daarnaast worden er nog een aantal metingen uitgevoerd om het effect van de FMT te bekijken. Zo wordt de mate van de resterende schildklier hormoonproductie bekeken. Dit wordt gedaan via een injectie (met Thyrogen©) in de bovenbeenspier gevolgd door bloedafnames om naar maximale schildklierhormoon waarden in het bloed te kijken.

Verder volgt er een echogeleid naaldbiopt van de schildklier om te kijken naar de samenstelling van de afweercellen in de schildklier (de cellen die zorgen voor het afbraakproces van de schildklier). Ook wordt er gekeken naar de doorlooptijd (passagetijd) van de darmen. Deze metingen worden na de drie poeptransplantaties nogmaals uitgevoerd. Zo kan het effect van de herhaalde poeptransplantatie onderzocht worden.

Wie komt er in aanmerking?

Voor dit onderzoek komen patiënten in aanmerkingen waarbij er kortgeleden in het bloed werd gezien dat het TSH te hoog is, terwijl het schildklierhormoon (vrij T4) nog wel voldoende is en de antistoffen (anti-TPO) aanwezig zijn. Deze fase wordt ook wel (auto-immuun) subklinische hypothyreoïdie genoemd. Het onderzoek richt zich specifiek op deze groep patiënten omdat de onomkeerbare schade van de schildklier hierbij (nog) niet zodanig aanwezig is dat er gestart moet worden met levothyroxine, zoals dat (helaas) al wel zo is bij de ziekte van Hashimoto.

Voorwaarden voor deelname aan het onderzoek

 • Diagnose subklinische hypothyreoïdie in de afgelopen twee jaar
 • Labwaarden: TSH 8 mE/L of hoger, vrij T4 binnen normaalwaarden
 • Geen of kort gebruik levothyroxine (alleen als proefbehandeling)
 • Roken niet toegestaan
 • BMI tussen 18 – 30 kg/m2
Het onderzoek wordt uitgevoerd in Amsterdam UMC, locatie AMC door prof. dr. Max Nieuwdorp in samenwerking met drs. Aline Fenneman en prof. dr. Eric Fliers. Iedere deelnemer komt voor dit onderzoek in twee jaar tijd 7x naar AMC. Alle bezoeken samen duren ongeveer 40 uur. De Medisch-Ethische Commissie van het AMC heeft dit onderzoek goed gekeurd. Er is zowel een reisvergoeding als een vergoeding van €400,- voor iedere deelnemer beschikbaar.

Interesse in deelname of wilt u meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.amc.nl/imithot
Of neem contact op met de studie-arts: drs. Aline Fenneman
E a.fenneman@amsterdamumc.nl
T 020 – 566 5973 
Aanmelden kan tot en met 2022

Samengevat 

 • De ziekte van Hashimoto is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam de eigen schildkliercellen kapot maakt.
 • Uit onderzoek blijkt dat bij deze patiënten er sprake is van veranderde samenstelling van de darmflora.
 • Door te veel ‘slechte’ darmbacteriën wordt het afweersysteem aangezet en gaan de schildkliercellen kapot. 
 • Auto-immuun subklinische hypothyreoïdie is een voorstadium van Hashimoto. 
 • Hypothese: middels de behandeling met herhaalde poeptransplantaties kan het kapot maken van de schildkliercellen geremd dan wel gestopt worden. 
 • Op deze manier kan er wellicht voorkómen worden dat iemand medicijnen (levothyroxine) nodig heeft.

Reacties

Opinie4all zei…
Weet niet of ik in aanmerking kom, maar heb sinds januari klachten. Inmiddels wel Hashimoto vastgesteld. Gebruik wel sinds 5 maanden thyrax. Tsh was eerst 21 na 6 wkn 16 en nu 12. T4 valt binnen waardes. Tpo antistoffen is 286. Ben erg benieuwd naar onderzoek. Heb ook veel maag en darmklachten. Zou me niks verwonderen als darmflora niet in orde is. Zou willen weten in hoeverre ik dit zelf kan verbeteren door voeding.
Opinie4all zei…
Weet niet of ik in aanmerking kom, maar heb sinds januari klachten. Inmiddels wel Hashimoto vastgesteld. Gebruik wel sinds 5 maanden thyrax. Tsh was eerst 21 na 6 wkn 16 en nu 12. T4 valt binnen waardes. Tpo antistoffen is 286. Ben erg benieuwd naar onderzoek. Heb ook veel maag en darmklachten. Zou me niks verwonderen als darmflora niet in orde is. Zou willen weten in hoeverre ik dit zelf kan verbeteren door voeding.

Populaire berichten

Schildklier en coronavirus

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Kan je afvallen door de verwarming lager te zetten?

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Herken jij zo’n nagel?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Schildklierdieet: is er bewijs?

TEAMeD-5: vijf stappen om de zorg van oogziekte-patiënten te verbeteren