Consensusdocument LT4 plus LT3 voor de behandeling van hypothyreoïdie

Het debat over de combinatiebehandeling met levothyroxine / liothyronine (zie T4 plus T3) van hypothyreoïdie leeft al vele jaren en blijft een aandacht krijgen van onderzoekers, artsen en patiënten.

In dit consensusdocument combinatietherapie voor hypothyreoïdie brengen endocrinologen hun stem uit op veertien klinische trials. Veel van deze trials worden genoemd bij Schildkliertje.

Evidence-based use of levothyroxine/liothyronine combinations in treating hypothyroidism:
A Consensus Document

Achtergrond

Veertien klinische onderzoeken hebben geen consistent voordeel van combinatietherapie met levothyroxine (LT4) en liothyronine (LT3) aangetoond. Ondanks de publicatie van deze onderzoeken wordt combinatietherapie op grote schaal gebruikt en blijft deze therapie de interesse van patiënten en artsen wekken. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen inzicht verschaffen in deze inconsistentie en richtinggevend zijn voor toekomstige studies.

Discussie

Dit artikel vat de besproken gebieden samen en presenteert consensusverklaringen om de ontwikkeling van toekomstige klinische onderzoeken naar LT4 / LT3-combinatietherapie te begeleiden. De resultaten van dergelijke herontworpen onderzoeken zullen naar verwachting van nut zijn voor patiënten en waardevol zijn voor toekomstige behandelingsrichtlijnen voor schildklierhormoonvervanging in de klinische praktijk.
Reacties