WIKI ziekte van Graves en depressie

Deze WIKI tracht een overzicht te geven van de huidige kennis over de ziekte van Graves en de relatie tot depressie. Wetenschappers, studenten, patiënten en hun naasten kunnen deze pagina raadplegen en gebruiken als naslagwerk.


Allereerst zal er ingegaan worden op de ziekte van Graves in het algemeen, waarbij onder andere het ziektebeeld, de epidemiologie, de prognose en de behandeling aan bod zullen komen. Vervolgens wordt informatie gegeven over depressie in het algemeen en het vóórkomen van co-morbide depressie bij de ziekte van Graves. Daarnaast worden de behandelingsmogelijkheden van depressie in het algemeen besproken.

Tot slot zullen verschillende biologische en gedragsmatige mechanismen worden toegelicht die mogelijk ten grondslag liggen aan de relatie tussen de ziekte van Graves en depressie. Hieruit zal een conclusie worden getrokken en worden er nodige aanbevelingen gedaan.

Reacties