Schildklier en zwangerschap in de nieuwe huisartsenrichtlijn

Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is heel belangrijk bij de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap verandert de schildklierfunctie van een gezonde vrouw aanzienlijk. De eerste helft van de zwangerschap is de baby afhankelijk van schildklierhormoon van de moeder. Een vrouw met hypothyreoïdie moet voldoende T4-hormoon slikken. Een vrouw met hyperthyreoïdie moet niet te veel schildklier remmend medicijn slikken.

Schildklieraandoeningen tijdens zwangerschap en post-partumperiode
NHG-standaard Schildklieraandoeningen (volledige tekst)

Schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap
Schildkliertje

Achtergrond

 • Bij hypothyreoïdie is er een verhoogde behoefte aan levothyroxine gedurende de zwangerschap.
 • Bij hyperthyreoïdie is er een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties.
 • Post-partumthyreoïditis geneest spontaan en kan zowel een hyper- als een hypothyreoïdie veroorzaken.

Beleid

Hypothyreoïdie

 • Bepaal TSH-R-antistoffen bij aanvang van de zwangerschap.
 • Verhoog direct de dosis levothyroxine met 25% bij aanvang zwangerschap, ook bij een verwijzing.
 • Afwezigheid TSH-R-antistoffen: controleer TSH en vrije T4 elke 4 weken, streefwaarde TSH 1 tot 2 mU/l.
 • Verhoog de dosering levothyroxine verder op geleide van TSH en vrije-T4-spiegel.
 • Verlaag de dosis direct na bevalling naar de dosis van voor de zwangerschap, controleer TSH en vrije T4 na 6 weken.
 • Aanwezigheid TSH-R-antistoffen: verwijs naar de internist-endocrinoloog.

Hyperthyreoïdie

 • Bepaal bij euthyreote patiënten met de ziekte van Graves in de voorgeschiedenis TSH, vrije T4 en TSH-R-antistoffen.
 • Verwijs naar de internist-endocrinoloog bij hyperthyreoïdie of bij aanwezigheid TSH-R-antistoffen.

Post partum thyreoïditis

 • Bepaal TSH, indien afwijkend ook vrije T4, bij symptomen die wijzen op hypo- of hyperthyreoïdie.
 • Bij hyperthyreoïdie: bepaal TSH-R-antistoffen om de ziekte van Graves uit te sluiten.
 • Overweeg symptoom behandeling bij hinderlijke klachten (met metoprolol).
 • Controleer de TSH en vrije T4 elke 6 weken totdat deze 2 keer achtereen normaal zijn.
 • Indien > 6 maand afwijkend TSH: overweeg andere diagnose.

Reacties