Over herstel (remissie) bij de behandeling met schildklierremmers

Als je schildklier te veel hormoon maakt door de ziekte van Graves kan gekozen worden voor een behandeling met schildklier remmende medicijnen. De behandeling duurt 1 à 1½ jaar. Hierna is de ziekte bij minder dan de helft van de patiënten genezen. Je noemt zo’n genezing een remissie. In de praktijk blijkt dat bij ongeveer 50-70% van de Gravespatiënten de hyperthyreoïdie weer terugkeert ( = relapse).

Doel van de onderzoeken is om meer inzicht te krijgen in dat mechanisme van het ontstaan van een remissie. Wat zou er kunnen gebeuren?
Remission of Graves’ disease during anti-thyroid drug therapy. Time to reconsider the mechanism?
Peter Laurberg

Antithyroid drug therapy of Graves’ hyperthyroidism: realistic goals and focus on evidence
Peter Laurberg, Stig Andersen, Jesper Karmisholt

Behandeling van Graves hyperthyreoïdie met schildklierremmende medicijnen gaat gepaard met een geleidelijke remissie van de auto-immuunafwijking bij de meerderheid van de patiënten. Het meest waarschijnlijke mechanisme achter deze remissie is waarschijnlijk immunosuppressief effect van middelen als strumazol.

Uit een aantal bevindingen in klinische onderzoeken bij patiënten met de ziekte van Graves blijkt echter dat remissie waarschijnlijk niet wordt veroorzaakt door een speciaal effect van geneesmiddelen met thionamide. Veel onderzoeken hebben aangetoond dat remissie verband houdt met herstel van de euthyroid-toestand en dat het onafhankelijk is van de dosis en het type van het medicijn. Bovendien wordt vergelijkbare remissie waargenomen wanneer patiënten na schildklieroperatie euthyroid worden.

Patiënten kunnen ziek worden door de vicieuze cirkel van hyperthyreoïdie die de auto-immuniteit verergert en auto-immuniteit die de hyperthyreoïdie verergert. Als patiënten eenmaal euthyroid zijn gemaakt door het ene of het andere medicijn of door een schildklieroperatie, zal de meerderheid van de patiënten geleidelijk aan de remissie van de ziekte ingaan.

De conclusie dat remissie geassocieerd is met herstel van de euthyroid-toestand, en dat het geen speciaal medicijneffect is, benadrukt het belang van het maken en houden van patiënten met de ziekte van Graves euthyroid.

Acceptatie van het mechanisme benadrukt het belang van het maken en houden van de patiënt met de ziekte van Graves euthyroid. Dit kan af en toe een langer gebruik van MMI omvatten. Om het risico op bijwerkingen te minimaliseren, moet de laagst mogelijke dosis van het medicijn worden gebruikt. Verschillende onderzoekers hebben gemeld dat dergelijke therapie een terugval van de ziekte van Graves kan voorkomen. Een mechanisme achter een dergelijk beschermend effect van lage dosis MMI-therapie kan een afname van het risico van reactivering van de vicieuze cirkel zijn. Een extra mogelijkheid is dat het risico op terugval wordt verminderd door het gehalte aan schildklierjodium laag te houden.

Reacties