Lage dosis schildklierremmer als de ziekte van Graves terugkomt

Een behandeling met een lage dosis schildklierremmers voor langere tijd kan een alternatief zijn als de ziekte van Graves (GD) terugkomt na een eerste behandeling met MMI (schildklierremmers).

Outcomes in relapsed Graves’ disease patients following radioiodine or prolonged low dose of methimazole treatment
Danilo Villagelin, João H. Romaldini, Roberto B. Santos, Ana B.B.P. Milkos, Laura S. Ward
Thyroid. Vol 25 (12), 2015 [Epub ahead of print]

Comparison of treatment options for recurrent Graves’ disease
Whitney Woodmansee MD

Mijn behandeling, mijn keus: wat moet ik weten?
Sarah Chapman / September 25, 2015 / Evidently Cochrane

Met dit onderzoek zijn 238 patiënten met de ziekte van Graves gevolgd. Bij deze patiënten was de hyperthyreoïdie teruggekomen na het staken van de behandeling met MMI (schildklierremmer). Behandeling met radioactief jodium (RAI) en levothyroxine werd gebruikt bij 114 patiënten. Een lage dosis strumazol (MMI; 2,5-7 mg / dag) werd gebruikt bij 124 patiënten.

Geëvalueerd werden schildklierdisfunctie, Graves oftalmopatie (GO), de kwaliteit van leven (KvL) en het lichaamsgewicht tijdens de follow-up.

Resultaten

De gemiddelde follow-up was 80,8 ± 35,3 maanden voor de RAI-groep, en 71,3 ± 40,3 maanden voor de lage dosis MMI-groep. Geen noemenswaardige bijwerkingen werden waargenomen in beide groepen.

  • Schildklierdisfunctie was overheersend in de RAI-groep en euthyreoïdie kwam vaker voor in de MMI-groep.
  • Achteruitgang van Graves oftalmopatie (GO) is vooral geëvalueerd met de klinische activiteit score (CAS), die hoger was in de RAI-groep over alle periodes van de follow-up. Analyse toonde aan dat met RAI-behandeling geen verbetering optrad in CAS tijdens de follow-up.
  • De beoordeling van de kwaliteit van leven met behulp van de Short Form Health Survey van 36 parameters in stabiele euthyroid patiënten (minstens zes maanden) was vergelijkbaar in beide groepen.
  • De patiënten uit de groep RAI-behandeling kwamen aan in gewicht, vooral na 24 maanden follow-up.

Conclusies

Het gebruik van lage doses MMI is efficiënt en veilig, en biedt betere resultaten voor GO dan RAI-behandeling. Langdurige lage doses van MMI kan een alternatief zijn voor recidiverend GD-patiënten, in het bijzonder voor GO-patiënten of voor patiënten die geen definitieve behandeling  willen.

Reacties