Uitleg over het TSH-FT4 setpoint in het schildkliersysteem

Een gezond mens heeft een min of meer constante instelling van schildklierhormonen T4 en T3. De schildklier produceert deze hormonen als een continu stroompje. De hypofyse-hypothalamus-as [HH] meet dat continue stroompje schildklierhormonen T4 en T3. De HH kijkt of er te veel of te weinig schildklierhormoon is. De HH geeft bij te veel hormoon een bericht aan de schildklier om iets minder hormoon te maken. De HH geeft bij te weinig hormoon een bericht aan de schildklier om iets meer hormoon te maken. Dit regelen van de HH gaat volgens een bepaald verloop of curve.

Curve

De curve geeft het verband aan van het peil van het schildklierhormoon en de mate van aanmoediging voor productie van de schildklier. Dat aanmoedigingsbericht heet TSH (= schildklier stimulerend hormoon). Als er veel aanmoediging voor de schildklier nodig is, dan is de TSH hoog. Als er weinig aanmoediging voor de schildklier nodig is, dan is de TSH laag. Op deze manier wordt het nodige niveau van het schildklierhormoon op peil gehouden.

De HH kent dit peilniveau. Dat is het set point. De curve bepaalt alles wat in een normale regeling van schildklierhormoon nodig is om het gewenste hormoonpeil in stand te houden. Zoals de naam aangeeft, is de regelcurve geen rechte lijn maar een kromme. De curve heeft op een speciale plek een extra scherpe bocht. De HH weet dat hij rekening moet houden met deze bocht. De plek waar die bocht ligt noem je het set point. Het set point bepaalt hoe de schildklier zich moet gedragen.

Als je schildklierhormoon slikt

De regelcurven van schildklierhormoon en TSH van mensen lijken op elkaar. Maar ze zijn toch voor iedereen weer net even anders. Onderling kunnen er grote verschillen bestaan, net zoals bijvoorbeeld het verschil in lichaamslengte of in gewicht. Mensen zonder werkende schildklier hebben vrijwel altijd nog wel een regelcurve van schildklierhormoon en TSH. Die is te meten als iemand vanuit een hypothyreoïdie wordt behandeld met levothyroxine, om het schildklierhormoon niveau weer op peil te brengen.

Als na verloop van tijd de curve is opgemeten kun je het punt uitrekenen waar de scherpste bocht ligt. Dat is dan je set point. Het set point geeft ook aan waar de beste instelling van schildklierhormoon als pilletje te vinden is. Ook dat blijkt voor iedereen weer anders te zijn.

Zoals je kunt zien in de afbeelding, hoeft de TSH niet laag-normaal te zijn om goed ingesteld te zijn.Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH