Uit het collegedictaat van een student geneeskunde in 1941

Hoe werden mensen vroeger behandeld als hun schildklier te weinig hormoon maakte? Uit vroeger jaren bestaan nauwelijks of geen meetgegevens. Een huisarts behandelde iemand met hypothyreoïdie zelf. Hij voelde de pols. Hij veegde langs de huid om te voelen of die droog, klam of gewoon was. Dat noem je het basaal metabolisme. Precieze testen met TSH en FT4 bestonden nog niet.

De aantekeningen van een student geneeskunde in 1942 geven een idee.

Hypothyreoïdie: Cret. en myxoedema
adultorum het hele verdere leven thyreoïd.
Volw: 100-500 mg.pulv.gl.thyr.dd.
onder controle van hart, alg. toest. en bas.metab.
Kinderen: beginnen met 3 x 5 mg.dd. en dan opklimmen
b.v.R/Pulv.gland.thyr. ovi "organon" 25 mgr.
ad pulv. ata no. xxx
S 3 dd. pulv. 1.


Reacties