Wel of niet screenen van de schildklier, dat is de vraag

Wereldwijd wordt er veel gediscussieerd over screening (1) van de schildklier op subklinische en openlijke hypo- en hyperthyreoïdie bij volwassenen.

Onlangs zijn een herziening van de inzichten van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) en drie reacties gepubliceerd:
1. Jerome Hershman in Clinical Thyroidology van de American Thyroid Association (ATA);
2. American Association of Clinical Endocrinologists (AACE);
3. Anne R. Cappola en David S. Cooper in Annals of Internal Medicine.

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)

Dit betreft een herziening van de visie van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) in 2004 op screening en behandeling van subklinische en eerder niet-gediagnosticeerde hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie bij volwassenen door J. Bruin Rugge, Christina Bougatsos en Roger Chou. (2)

Door te screenen is het mogelijk die volwassenen met genoemde schildklieraandoeningen te ontdekken. Direct bewijs van voor- en nadelen van screening versus geen screening blijft onbeschikbaar. Proefbehandeling van subklinische hypothyreoïdie wijst op een mogelijk gunstig effect op cholesterolgehalte. De resultaten waren inconsistent en de omvang van het effect was van onzekere klinische betekenis. Proefbehandeling van subklinische hypothyreoïdie toonde verder geen duidelijk positief effect.

Meer onderzoek is nodig om de effecten te begrijpen van behandeling van subklinische schildklierafwijkingen en door screening ontdekte, eerder niet-gediagnosticeerde openlijke schildklierziekte.

Clinical Thyroidology en herziening USPSTF

In zijn analyse en commentaar in Clinical Thyroidology (3) gaat Jerome Hershman in op de kernvragen in het onderzoek van J. Bruin Rugge, Christina Bougatsos en Roger Chou:
 1. Zorgt schildklier screening voor een vermindering van mortaliteit en morbiditeit?
 2. Wat zijn de nadelen van schildklier screening?
 3. Zorgt schildklier screening voor een betere behandeling van openlijke of subklinische schildklierziekte?
 4. Wat zijn de nadelen van de behandeling van schildklierafwijkingen die zijn ontdekt door het screenen?
Jerome Hershman is van mening dat op basis van de review van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) niet afgezien kan worden van schildklier screening bij volwassenen.

American Association of Clinical Endocrinologists en herziening USPSTF

De American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) (4) deelt het standpunt van de USPSTF dat meer onderzoek nodig is. Daarnaast is de AACE voorstander van een agressievere benadering bij patiëntengroepen met een groter risico om een schildklieraandoening te krijgen, zoals:
 • patiënten ouder dan 60, bij wie de symptomen van hypothyreoïdie vaak minimaal, afwezig of atypisch zijn;
 • pasgeborenen (die de hielprik krijgen als screening voor congenitale hypothyreoïdie);
 • degenen met auto-immuunziekten die vaak samen gaan met schildklierziektes, zoals type 1 diabetes en pernicieuze anemie;
 • patiënten met een voorgeschiedenis van schildklierziekte of schildklierchirurgie;
 • patiënten die geneesmiddelen gebruiken waarvan bekend is dat die de werking van de schildklier beïnvloeden;
 • patiënten met een familiegeschiedenis van schildklierziekte.

AACE pleit verder voor een zorgvuldige afweging bij schildklier screening en zwangerschap(swens). (5)

Annals of Internal Medicine

Schildklierstoornissen komt vaak voor. Te veel en te weinig schildklierhormoon kan leiden tot allerlei klachten en symptomen. In extreme gevallen tot ernstige ziekte en zelfs de dood. Er zijn gevoelige en specifieke bloedonderzoeken om de schildklier disfunctie te diagnosticeren en therapieën om een schildklierziekte te behandelen. Dit bewijst het mogelijke nut van screening. (6)

Bronnen

 1. Schildklier en screening
  Schildkliertje
 2. Screening and treatment of thyroid dysfunction: an evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force
  J. Bruin Rugge, Christina Bougatsos, Roger Chou
 3. Is it worthwhile to screen for thyroid dysfunction?
  J Hershman - analyses and commentary
 4. AACE responds to USPSTF’s statement on thyroid dysfunction screening
  American Association of Clinical Endocrinologists
 5. Aandacht voor schildklier screening bij zwangere vrouwen
  Schildkliertje
 6. Screening and treating subclinical thyroid disease: getting past the impasse
  Anne R. Cappola, David S. Cooper

Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH