Zijn er symptomen die specifiek zijn voor hypothyreoïdie?

Schildklierhormoon heeft invloed op alle cellen van het lichaam. Te weinig schildklierhormoon ( = hypothyreoïdie) kan daardoor zorgen voor allerlei symptomen. Het gaat daarbij om veel aspecifieke symptomen. Je noemt het aspecifiek omdat personen met een normale schildklierwerking die symptomen ook vaak hebben. Er blijkt een flinke overlap te zijn tussen de symptomen bij patiënten met hypothyreoïdie en bij mensen met een normale schildklierfunctie.
Hypothyroid symptoms and the likelihood of overt thyroid failure: a population-based case-control study
Allan Carlé, Inge Bülow Pedersen, Nils Knudsen, Hans Perrild, Lars Ovesen, Peter Laurberg

There is substantial overlap between the symptoms of patients with hypothyroidism and those with normal thyroid function
Clinical Thyroidology for the public, Vol 8 Issue 1 p.3-4

Klachten aandoening schildklier zijn vaak aspecifiek
Schildkliertje

Met deze studie zijn symptomen vergeleken bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde hypothyreoïdie met symptomen bij geselecteerde mensen zonder schildklierziekte.

Van 140 patiënten met nieuw gediagnosticeerde hypothyreoïdie (verhoogde TSH en lage FT4) werden gegevens op basis van een register gekoppeld aan alle laboratoria van twee steden in Denemarken, Aalborg en Kopenhagen. De diagnose werd bevestigd door de medische dossiers van de patiënten. De controlegroep bestond uit 560 op leeftijd, sekse en regio geselecteerde personen met een normale schildklierfunctie zonder geschiedenis van schildklierziekte.

De 140 patiënten met hypothyreoïdie hadden een gemiddelde TSH-waarde van 54,5, terwijl de gemiddelde TSH van de controles 1,24 was. De meeste patiënten met hypothyreoïdie (95,7%) en 18,8% van de mensen zonder schildklierziekte hadden een positieve TPO-antilichaam test. Met deze test wordt gekeken of sprake is van een auto-immuun schildklierziekte.

Symptomen

Alle deelnemers vulden een vragenlijst in over hun symptomen:
  • Van de onderzochte 34 symptomen, kwamen 13 symptomen vaak voor bij hypothyreoïdie: vermoeidheid (81% van de patiënten), droge huid (63%), kortademigheid (51%), labiliteit (46%), constipatie (39%), brokgevoel in de keel (36%), hartkloppingen (35%), rusteloosheid (33%), haaruitval (30%), moeite met slikken (29%), piepende ademhaling (27%), hoogtevrees (24%) en nekpijn (16%).
  • Van de hypothyreoïdie patiënten meldde 5,7% geen symptomen, terwijl 70% van de controles ten minste één symptoom noemde dat paste bij hypothyreoïdie.
  • De patiënten met hypothyreoïdie noemden gemiddeld vijf symptomen, terwijl de mensen zonder schildklierziekte gemiddeld twee symptomen noemden.
  • Bij de proefpersonen die drie symptomen noemden, was de kans net zo groot dat het hypothyreoïdie of euthyroïdie was. Bij proefpersonen die meer dan drie symptomen noemden, was de kans groter dat zij hypothyreoïdie hadden.
  • Koude-intolerantie, een symptoom gemeld door patiënten met hypothyreoïdie, werd niet onderzocht in deze studie.
Geen verband werd gevonden tussen het aantal en de aard van de symptomen en de TSH-, T3- of FT4-waarden van de hypothyreoïdie-patiënten.

Conclusies

Deze studie bevestigt dat hypothyreoïdie-patiënten allerlei symptomen hebben, die ook worden gezien bij mensen met een normale schildklierfunctie. Bijna 6% van de hypothyreoïdie-patiënten was vrij van symptomen. Daarom zou zelfs een klein vermoeden van hypothyreoïdie moeten leiden tot een bloedonderzoek. Dan pas kan bepaald worden of het bij iemand om een symptoom van hypothyreoïdie gaat.
Reacties