Als sprake is van een schildklierstorm of thyreotoxische crisis

Een schildklierstorm of thyreotoxische crisis is een zeer ernstige en gelukkig zeer zeldzame toestand waarbij de verschijnselen van de ziekte van Graves zeer heftig zijn. Klachten en symptomen zijn met name koorts, hartkloppingen, misselijkheid en braken, diarree, hartfalen, angst, apathie en in ernstige gevallen geelzucht.

Uitslagen van het bloedonderzoek wijken niet af van de waarden bij een ‘gewone’ hyperthyreoïdie (als de schildklier te veel hormoon maakt). Patiënten kunnen in coma raken en behandeling op een intensive care unit (IC) is nodig. De behandeling is moeilijker dan bij een gewone hyperthyreoïdie.


Klachten en symptomen

De Nederlandse Intermisten Vereniging (NIV) heeft diagnostische criteria opgesteld waarmee een schildklierstorm of thyreotoxische crisis vastgesteld kan worden. Deze criteria zijn alleen van toepassing bij patiënten met een bewezen thyreotoxicose (als de schildklier te veel hormoon maakt).

Klachten en/of symptomen worden aangevinkt, per item geldt een aantal punten en vervolgens worden de punten opgeteld:
 • Lichaamstemperatuur
  • 37,2-37,7 = 5
  • 37,8-38,2 = 10
  • 38,3-38,8 = 15
  • 38,9-39,3 = 20
  • 39,4-39,9 = 25
  • ≥ 40 = 30
 • Centraal zenuwstelsel
  • milde stoornis (agitatie) = 10
  • matige stoornis (delier, psychose, lethargie) = 20
  • ernstige stoornis (epileptische aanvallen, coma) = 30
 • Maag-darm-lever
  • matige stoornis (diarree, misselijkheid, braken, buikpijn) = 10
  • ernstige stoornis (onverklaarde geelzucht) = 20
 • Hartfrequentie
  • 99-109 = 5
  • 110-119 = 10
  • 120-129 = 15
  • 130-139 = 20
  • ≥ 140 = 25
 • Decompensatio Cordis (hartfalen)
  • mild (perifeer oedeem) = 5
  • matig (beiderzijds crepiteren (gereutel)) = 10
  • ernstig (longoedeem) = 15
 • Atriumfibrilleren
  • afwezig = 0
  • aanwezig = 10
 • Uitlokkende factoren
  • afwezig = 0
  • aanwezig = 10

Totaal ------------------- +

Score en uitkomst

 • lager dan 25: diagnose thyreotoxische crisis onwaarschijnlijk
 • 25-44: ondersteunt de diagnose thyreotoxische crisis
 • ≥ 45: diagnose thyreotoxische crisis waarschijnlijk


Behandeling

Volgens NIV-Richtlijn schildklierfunctiestoornissen, pagina 110 en verder.

Reacties