Onderzoek naar hypothyreoïdie en bewegingsklachten

Het eerste artikel beschrijft de gevolgen van hypothyreoïdie op het lichamelijke prestatievermogen bij onbehandelde en behandelde patiënten met hypothyreoïdie. Een systematische computer search werd uitgevoerd in biomedische databases. Relevante studies in het Engels, Duits en Nederlands, verschenen vanaf de vroegste datum van elke database tot en met december 2012, werden geïdentificeerd. De studies bevestigen dat de intolerantie bij patiënten zich niet altijd herstelt ondanks adequate hormonale substitutietherapie. Al is er sprake van euthyreoïdie, toch houdt een aanzienlijke groep behandelde patiënten beperkingen in dagelijks sportactiviteiten en een verminderde kwaliteit van leven. Een verklaring hiervoor ontbreekt.


Van de 116 studies voldeden 38 studies met 1379 patiënten aan de inclusiecriteria. Deze studies benadrukken de verschillende oorzaken van inspanningsintolerantie bij onbehandelde patiënten. Beperkingen kunnen onder meer het gevolg zijn van spierklachten en een veranderde hartslag. Om lichaamsbeweging en sportparticipatie voor deze specifieke groep te verbeteren, is meer onderzoek op dit vergeten gebied gerechtvaardigd. Slechts twee studies onderzochten de effecten van een fysiek trainingsprogramma, die bovendien inconsistente effecten op het prestatievermogen lieten zien bij onbehandelde patiënten met subklinische hypothyreoïdie.

Conclusie

Een beperkte hoeveelheid kennis bestaat over het inspanningsvermogen in behandelde patiënten met hypothyreoïdie. Ook is er een onvoldoende hoeveelheid kwantitatieve studies naar de effecten van een fysiek trainingsprogramma. Om lichaamsbeweging en sportparticipatie voor deze specifieke groep te verbeteren, is meer onderzoek op dit vergeten gebied gerechtvaardigd.
Reacties