Sterke verhalen uit het ziekenhuis ... patiënten weten beter

Sterke verhalen ... of weten patiënten beter? Hoe mondig zijn patiënten eigenlijk als het op hun eigen zorg aankomt? En: welke rol spelen zij in het ziekenhuis? Het Rathenau Instituut onderzocht welke bijdrage de ervaringen van patiënten kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.

Sterke verhalen uit het ziekenhuis
S. van Egmond, M. Heerings, G. Munnichs

Gelukkig ben ik zelf oplettend
Julia’s ervaring met Thyrax en Cytomel, pagina 76/77 van het rapport

Patiënten zijn in de afgelopen jaren steeds mondiger geworden. Dat is althans het beeld dat overheid en media vaak neerzetten. De overheid doet ook een steeds groter beroep op die mondigheid.

Werkelijke rol van patiënten

Dit onderzoek maakt gebruik van de geschreven ervaringen van patiënten met de zorg om de werkelijke rol van de patiënt in het ziekenhuis beter in beeld te krijgen. Via de website www.patientenwetenbeter.nl konden mensen hun ervaring delen in de vorm van een brief.

Wens of werkelijkheid?

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten vaak minder mondig zijn dan ze zouden willen of dan wenselijk zou zijn. Dit is voor een deel te wijten aan de onzekerheid die een ziekenhuissituatie vaak met zich meebrengt. Patiënten zijn daarnaast onvoldoende op de hoogte van wat ze mogen verwachten of vragen. Bovendien wordt de ‘mondigheid’ van patiënt nog niet overal en door iedereen als een vanzelfsprekendheid beschouwd.

Lees ookReacties