Verstrekking jodiumtabletten bij kernongeval

Vorige maand (maart 2014) stelden leden van het parlement de minister vragen over het verstrekken van jodiumtabletten in verband met het beperken van effecten van een nucleaire ramp. Op 3 april 2014 gaf minister Schippers antwoord op deze vragen.

Als er een ongeluk is met een kerncentrale in Nederland of in België, kan er radioactief jodium verspreid worden in Nederland. Om besmetting met radioactief jodium te voorkomen zorgt de overheid voor het uitdelen van jodiumtabletten.

Maatregelen verschillen per situatie en staan in het Nationaal plan kernongevallenbestrijding.

Jodiumtabletten en schildklier

Inname van radioactief jodium verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker bij kinderen en jongeren. De kans is het grootst bij kinderen. Bij volwassenen is de kans op schildklierkanker veel kleiner en bij mensen boven 40 jaar is er geen verhoogd risico op schildklierkanker aangetoond.

Tijdige inname van een relatief grote hoeveelheid niet-radioactief jodium voorkomt ophoping van radioactief jodium in de schildklier. Hoe jonger, hoe belangrijker bescherming is tegen besmetting door radioactief jodium. Voor zwangere vrouwen van alle leeftijden is het advies jodiumtabletten in te nemen ter bescherming van hun ongeboren kind.

Bijsluiter jodiumtabletten

Het innemen van jodiumtabletten heeft nadelen op oudere leeftijd, omdat bij het ouder worden de schildklier gevoeliger is voor bijwerkingen van extra jodium, zoals schildklierfunctiestoornissen. Mensen met een multinodulair struma, de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie) en auto-immuun thyreoïditis hebben meer kans op schildklierfunctiestoornissen. Na herhaalde toediening zou er bij oudere mensen met een struma en jodiumgebrek een thyreotoxicose kunnen ontstaan.

Update 10 maart 2016

Tot voorjaar 2015 kregen alleen inwoners in een straal van 10 tot 25 kilometer rond een kerncentrale jodiumpillen. Die zone wordt vergroot naar 100 kilometer: een gebied dat vrijwel heel Oost- en Zuid-Nederland beslaat. Minister Schippers van Volksgezondheid besloot nog voorjaar (2015) over de verspreiding van de pillen: gezinnen krijgen ze thuisgestuurd of moeten ze zelf ophalen. Ook een deel van de Randstad krijgt jodiumtabletten.

Maart 2016 heeft minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over de distributie van jodiumtabletten in de nieuwe (grotere) voorbereidingszones. De minister heeft opdracht gegeven om samen met de betrokken partijen een distributie- en implementatieplan op te stellen.

Als je meer wilt lezen ...


Reacties