Concept richtlijn schildkliercarcinoom is klaar voor commentaar

Uitgangsvraag

Wat houdt de commentaarronde van de richtlijn Schildkliercarcinoom in?

Lees meer op:
Richtlijnendatabase

Aanbeveling

Commentaarronde tot 1 april
De gereviseerde richtlijn Schildkliercarcinoom is op 31 januari 2014 voor commentaar aangeboden aan het veld. De richtlijn is verstuurd aan de wetenschappelijke verenigingen en regionaal verspreid aan disciplines die betrokken zijn bij patiënten met (een verdenking op) schildkliercarcinoom.

Je commentaar kun je tot 1 april 2014 leveren door op enquête te klikken. (Of door dit adres te kopiëren: https://www.surveymonkey.com/s/R2RBSG3). Indien gewenst kun je de gehele richtlijn downloaden (PDF).

Verwerken van het commentaar
De richtlijnwerkgroep bespreekt al het binnengekomen commentaar en stelt vervolgens de richtlijn als werkgroep vast. De definitieve richtlijn wordt vervolgens ter autorisatie aangeboden aan de bij de revisie betrokken verenigingen. Op dat moment kan geen inhoudelijk commentaar meer worden gegeven.

Indien ingezonden commentaar niet verwerkt wordt wordt de indiener daarvan - met onderbouwing - op de hoogte gesteld.Reacties